Heroji odbrane BiH nikada ne umiru: Jovan Divjak napustio ovaj svijet

BiH 08.04.2021, 19:33 08.04.2021, 19:48
Heroji odbrane BiH nikada ne umiru: Jovan Divjak napustio ovaj svijet

Bivši general Armije Republike Bosne i Hercegovine Jovan Divjak, preminuo je danas u Sarajevu u 84. godini života. 

Jovan Divjak rođen je 11.marta 1937. Iako je rođen u Beogradu, najpopularniji general Armije BiH, nacionalno se izjašnjavao kao Bosanac. 

Završio je 12. klasu Vojne akademije u Beogradu, kurs za komadanta bataljona, Komandno-štabnu akademiju i Ratnu školu. Poslije je završio i Štabnu školu francuske vojske. Divjak je predavao u Vojnoj školi u Sarajevu, a rat u BiH ga je zatekao na dužnosti oficira u tabu TO BiH, kada je postao brigadni general Armije RBiH i pomoćnik načelnika Glavnog štaba Armije RBiH.

Kada je vidio da  JNA naoružava srpske paravojne formacije i civile, odlučio je da oružje iz Kiseljaka preda Teritorijalnoj odbrani BiH, kako ga JNA ne bi zloupotrijebila. Vojni sud ga zbog toga osuđuje na devet mjeseci zatvora a kako kaznu je izbjegao tako što je napustio JNA i pridružio se Armiji BiH. 

Nosilac je najvišeg francuskog ordena, Legije časti iz BiH. Suprotstavio se srpskoj propagandi u manipuliranju srpskim žrtvama u Sarajevu, odbivši svaku pomisao na masovna stradanja Srba, ističući da su Srbi u Sarajevu pretežno stradali od srpskih granata, a da nad Srbima nije vršen planski ili sistema

Nakon rata u BiH Jovan Divjak je osnovao fondaciju "Obrazovanje gradi BiH". 

Mirno spavajte, generale!

komentari (0)