Komšić: BiH kontinuirano posvećena aktivizmu protiv nasilja na rodnoj osnovi

Od izuzetne je važnosti, ističe Komšić, govoriti o toj temi s ciljem podizanja svijesti javnosti o problemima nad ženama u našem društvu.

BiH 02.12.2021, 10:18
Komšić: BiH kontinuirano posvećena aktivizmu protiv nasilja na rodnoj osnovi
© AA

Predsjedavajući Predsjedništva BiH Željko Komšić rekao je da je BiH kontinuirano posvećena aktivizmu protiv nasilja na rodnoj osnovi i da je u proteklom periodu ostvarila značajan napredak u sprečavanju nasilja nad ženama i djevojčicama, te u postizanju ciljeva ravnopravnosti spolova.

Komšić je uvodnim govorom otvorio Treći regionalni forum za sprečavanje nasilja nad ženama u zemljama zapadnog Balkana i Turskoj, održan u online formatu. Izrazio je zadovoljstvo da je Bosna i Hercegovina domaćin tog značajnog događaja koji organizuje UN WOMAN, u saradnji sa Agencijom za ravnopravnost spolova BiH, Evropskom unijom i Vijećem Evrope.

Podsjetio je da je BiH 2013. godine ratifikovala Konvenciju Vijeća Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici, poznatiju kao Istanbulska konvencija.

- Od tada pa do danas Agencija za ravnopravnost spolova naše zemlje kontinuirano radi na njenoj uspješnoj provedbi, te je organizovala i Prvu regionalnu konferenciju Vijeća Evrope inicirajući regionalnu saradnju za što uspješniju razmjenu iskustava i dobrih praksi, istakao je Komšić.

Dodao je da je Vijeće ministara BiH, na inicijativu Agencije za ravnopravnost spolova, 2019. godine uspostavilo Odbor za praćenje provedbe i izvještavanje po Istanbulskoj konvenciji i femicidu u našoj zemlji, čiji je zadatak da prati, analizira i izvještava Vijeće ministara o stanju u vezi sa nasiljem nad ženama i nasiljem u porodici.

- Pored svih izazova sa kojima se susrećemo u Bosni i Hercegovini, kada je riječ o ovoj konvenciji, preduzet je niz reformi s ciljem usklađivanja zakonodavnog i instuticionalnog okvira s ciljem efikasne borbe protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici, što nam je i obaveza koju smo preuzeli ratifikacijom pomenute konvencije, naveo je Komšić.

Od izuzetne je važnosti, prema njegovim riječima, govoriti o toj temi s ciljem podizanja svijesti javnosti o problemima nad ženama u našem društvu.

- Nasilje nad ženama i djevojčicama nije i ne smije biti problem pojedinca. Svi mi smo dužni prepoznati karakteristike i oblike nasilja u našem okruženju, te promptno djelovati kako ne bi došlo do kobnih posljedica. Predrasude sa kojima se susreće bosanskohercegovačko društvo, a vjerujem, i dosta drugih društava u regiji, ne smiju biti prepreka za dalji napredak i usklađivanje naših zakona i praksi sa međunarodnim standardima,  istakao je Komšić.

Naglasio je da se svi zajedno trebamo zalagati za jednakost svih naših građanki i građana kroz afirmaciju vrijednosti demokratskog društva, piše FENA. 

- Zato je ovaj vid razmjene i regionalne saradnje dobar primjer kako da ukažemo na sve izazove sa kojima se suočavamo, da pokažemo dobre primjere prevazilaženja tih izazova i učimo jedni od drugih. Uvjeren sam da će održavanje ovog regionalnog foruma doprinijeti još većoj motivaciji, novim saznanjima i partnerstvima u borbi protiv nasilja i diskriminacije nad ženama i djevojčicama u našoj regiji, rekao je Komšić, saopćeno je iz Predsjedništva BiH. 

komentari (0)