Ministarstvo odbrane BiH objavilo oglas za prijem 300 kandidata u profesionalnu vojnu službu u činu vojnika OSBiH

Rok za predaju prijava sa pratećom dokumentacijom je 21 dan, od dana objavljivanja na službenoj internet stranici Ministarstava odbrane BiH

BiH 04.08.2023, 09:50 04.08.2023, 09:57
Ministarstvo odbrane BiH objavilo oglas za prijem 300 kandidata u profesionalnu vojnu službu u činu vojnika OSBiH
© MOB/OSBIH

Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine objavilo je danas, 4. augusta,  oglas za prijem 300 kandidata u profesionalnu vojnu službu u početnom činu vojnika Oružanih snaga BiH. Rok za predaju prijava sa pratećom dokumentacijom je 21 dan, od dana objavljivanja na službenoj internet stranici Ministarstava odbrane BiH (www.mod.gov.ba).

Prijemom u profesionalnu vojnu službu Oružanih snaga BiH, mladićima i djevojkama koji ispunjavaju uslove i budu odabrani kroz objektivan i transparentan proces prijema će biti osiguran stalan, izazovan i siguran posao, kao i mogućnost kontinuiranog profesionalnog razvoja i napredovanja u karijeri. 

Na oglas se mogu prijaviti mladići i djevojke koji imaju završenu srednju školu III i IV stepena, da nisu mlađi od 18 godina niti stariji od 27 godina i da ispunjavaju uslove oglasa raspisanog za određena formacijska mjesta, koja se popunjavaju kandidatima iz reda tri naroda u BiH, kao i iz reda ostalih.

Potrebne informacije i obrasce za prijavu kandidati će moći preuzeti na službenoj internet stranici Ministarstva odbrane BiH (www.mod.gov.ba na linkovima: Oglasi/Konkursi: http://www.mod.gov.ba/aktuelnosti/oglasi/?id=101302 i Postani pripadnik OS BiH), ili lično dobiti od centara za regrutovanje i tranziciju, i informirati se putem sljedećih telefona:

a) Centar za regrutovanje i tranziciju Sarajevo, tel. 033/773-437;

b) Centar za regrutovanje i tranziciju Banja Luka, tel. 051/335-886;

c) Centar za regrutovanje i tranziciju Čapljina, tel. 036/811-084 i

d) Centar za regrutovanje i tranziciju Tuzla, tel. 035/814-954

Testiranja kandidata će se obaviti u centrima za regrutovanje u: Sarajevu - kasarna „Rajlovac“, Banjoj Luci - kasarna „Kozara“, Čapljini - kasarna „Božan Šimović“ i Tuzli - vojna baza „Aerodrom Dubrave“.

Nakon završenih testiranja, Komisija za izbor će obaviti intervju sa najuspješnijim kandidatima i, nakon završenog intervjua, izvršiti izbor i predložiti ministru odbrane BiH kandidate za upućivanje na osnovnu vojničku obuku.

Kandidati koji uspješno završe osnovnu vojničku obuku primaju se u vojnu službu u početnom činu vojnika na formacijska mjesta na koja budu izabrani u procesu prijema.

komentari (0)