Mogućnost stipendiranja studenata Internacionalnog univerziteta u Sarajevu

U sklopu ovog protokola strani studenti koji su uspješno završili dvije akademske godine u Bosni i Hercegovini moći će posljednje dvije završiti u Turskoj te dobiti status stipendiste Turske...

BiH 12.07.2021, 15:20 12.07.2021, 15:34
Mogućnost stipendiranja studenata Internacionalnog univerziteta u Sarajevu

Protokol za saradnju koji je danas potpisan između Direkcije za dijasporu i srodne zajednice Republike Turske (op.a. YTB) i Internacionalnog Univerziteta u Sarajevu dat će mogućnost studentima sa IUS-a, a koji nisu turski državljani, da se dijelom obrazuju na univerzitetima u Turskoj.  

Studenti koji studiraju na Internacionalnom univerzitetu u Sarajevu (IUS), koji je osnovan 2004. godine od strane turskih poduzetnika, studirat će u Turskoj u sklopu međunarodnog master programa koji zajedno vode Internacionalni univerzitet u Sarajevu i državni univerziteti u Turskoj. 

U sklopu ovog protokola studenti koji su uspješno završili dvije akademske godine u Bosni i Hercegovini moći će posljednje dvije završiti u Turskoj te dobiti status stipendiste Turske.

Predsjednik YTB-a Abdullah Eren pohvalio je protokol potpisan od strane YTB-a i IUS-a govoreći kako ovaj univerzitet predstavlja nadu za sve te da je zbog svog položaja veoma bitan. 

Balkan News 

komentari (0)