Osam uslova koje BiH mora ispuniti za kandidatski status

Podsjetimo, još u junu ove godine, zemlje članice EU su zaključile da su spremne BiH dati kandidatski status i to na insistiranje Austrije i Slovenije

BiH 12.10.2022, 14:10 12.10.2022, 14:54
Osam uslova koje BiH mora ispuniti za kandidatski status
© AA

 Evropska komisija preporučuje da se dodijeli status kandidata BiH, pod uslovom da se odrade određeni koraci. Prema tim preporukama, ukoliko BiH želi napredovati na eurointegracijskom putu trebala bi prije svega ispuniti osam uslova. 

Evropski komesar za politiku susjedstva i proširenje Oliver Varhelyi predstavio je danas Paket proširenja za 2022. godinu Evropskom parlamentu o stanju napretka u zemljama Zapadnog Balkana i Turkiye na putu ka članstvu u Evropskoj uniji. 

- Ruski rat protiv Ukrajine je temeljno promijenio sigurnosno okruženje u Evropi. Zapadni Balkan je važan za Evropsku uniju i ostaje nam prioritet kao i to da svih šest zemalja Zapadnog Balkana postanu dio evropske porodice, naglasio je Varhelyi.

U predstavljanju izvještaja, Varhelyi je istakao da Evropska komisija predlaže da se Bosni i Hercegovini dodijeli status kandidata pod uslovom da se naprave određeni koraci. 

To su, usvojiti izmjene i dopune postojećeg Zakona o Visokom sudbskom i tužilačkom vijeću, usvojiti novi zakon o visokom sudskom tužilačkom vijeću i usvojiti zakon o sudovima BiH.

Treći korak koji bi se trebao napraviti jeste usvojiti zakon o sprječavanju sukoba interesa, zatim poduzeti odlučne korake za jačanje prevencije i borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala. 

Peti korak je da zvaničnici BiH trebaju odlučno unaprijediti rad na osiguravanju efikasne koordinacije na svim nivoima, kada je riječ o upravljanju granicom i kapacitetima upravljanja migracijama, kao i osigurati funkcionisanje sistema azila. 

Sljedeći koraci su:

- Osigurati zabranu torture, posebno uspostavljanjem nacionalnog preventivnog mehanizma protiv torture i zlostavljanja

- Garantovati slobodu izražavanja i medija i zaštitu novinara, posebno osiguravanjem odgovarajućeg sudskog postupka u slučajevima prijetnji i nasilja nad novinarima i medijskim radnicima

- Osigurati rezultate u funkcionisanju na svim nivoima mehanizma koordinacije o pitanjima EU, uključujući razvoj i usvajanje nacionalnog programa za usvajanje pravne stečevine EU

Podsjetimo, još u junu ove godine, zemlje članice EU su zaključile da su spremne BiH dati kandidatski status i to na insistiranje Austrije i Slovenije. Također, zemlje su tražile izvještaj Evropske komisije i preporuku, što je Evropska komisija danas i učinila. Nakon preporuke za kandidatski status Vijeće Evropem će u decembru donijeti jednoglasnu odluku.  

komentari (0)