Policijski sat u FBiH: Od 23 sata do 5 sati ujutro

BiH 06.05.2021, 14:59 07.05.2021, 15:05
Policijski sat u FBiH: Od 23 sata do 5 sati ujutro
© AA

 Vlada Federacije BiH je na današnjoj sjednici u Sarajevu, usvojila informaciju o epidemiološkoj situaciji COVID-19 u FBiH. Usvojen je i prijedlogom naredbi i preporuka Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva, donesene sa rokom važenja od 14 dana, računajući od 6. maja.

Jednom od naredbi je ublaženo ograničenje kretanje građana na cijelom teritoriju FBiH i sada ono važi od 23 sata uvečer do 5 sati ujutru narednog dana, a dozvoljeno je okupljanje ne više od 30 osoba na otvorenom.

Naređeno je vladama kantona, odnosno kantonalnim štabovima ministarstava zdravstva uvođenje restriktivnijih mjera spram procjene epidemiološke situacije u kantonu, odnosno općini, uz redovito obavještavanje Kriznog štaba FMZ.

Prije isteka roka od 14 dana, Krizni štab FMZ je dužan da sagleda kompletnu epidemiološku situaciju u FBiH i sačini procjenu rizika, a radi razmatranja mogućnosti i potrebe izmjene naredbi i preporuka, te Vladi FBiH dostavi prijedlog novih.

Ovaj štab je dužan i da današnje zaključke s prilozima dostavi kriznim štabovima kantonalnih ministarstava zdravstva, kantonalnim ministarstvima zdravstva i zdravstvenim ustanovama, kliničkim centrima u FBiH, općim kantonalnim i specijalnim bolnicama putem kriznih štabova kantonalnih ministarstava zdravstva, Federalnoj i kantonalnim upravama za inspekcijske poslove i upravama policija MUP-ova kantona.

Sukladno zaključku od 8. januara, Vlada FBiH će Parlament FBiH izvjestiti o epidemiološkoj situaciji i mjerama koje donesenim s ciljem zaštite zdravlja građana i smanjenja rizika za širenje virusa.

komentari (0)