Radovi na tunelu Hranjen ne mogu biti nastavljeni: Nisu obazbijeđena dodatna sredstva za realizaciju

Istaknuto je kako je od imenovanja 11. juna 2021. godine aktuelna Uprava JP Autoceste FBiH uradila analizu u cilju utvrđivanja činjenica i sve dalje korake za rješenje ovog problema, uključujući i utvrđivanje stepena eventualne odgovornosti svih sudionika projekta, te mogućnosti nastavka realizacije projekta...

BiH 03.08.2021, 15:22 03.08.2021, 15:27
Radovi na tunelu Hranjen ne mogu biti nastavljeni: Nisu obazbijeđena dodatna sredstva za realizaciju
© JP AUTOCESTE

 Javno preduzeće Autoceste Federacije BiH u vezi projekta izgradnje tunela Hranjen prema ugovoru ”Probijanje glavne i servisne cijevi i izrada primarne podgrade cestovnog tunela Hranjen“, saopćilo je kako se radovi na tunelu ne mogu nastaviti jer nisu obezbijeđena dodatna sredstva. 

- Radovi na tunelu Hranjen ne mogu se nastaviti jer nisu obezbijeđena dodatna sredstva za dalju realizaciju. Činjenica je da je izvođač do sada izveo 37 posto radova na tunelu, da je utrošeno 97 posto od ukupne vrijednosti ugovorenih radova kao i da je proteklo 80 posto ugovornog roka za završetak radova, navedeno je u saopćenju.

Istaknuto je kako je od imenovanja 11. juna 2021. godine aktuelna Uprava JP Autoceste FBiH uradila analizu u cilju utvrđivanja činjenica i sve dalje korake za rješenje ovog problema, uključujući i utvrđivanje stepena eventualne odgovornosti svih sudionika projekta, te mogućnosti nastavka realizacije projekta.

Uprava JP Autoceste FBiH pripremila je određene zaključke koji su već upućeni prema investitoru projekta - Vladi FBiH.

- Stav JP Autoceste FBiH je da, bez obzira na stanje u kome se projekt trenutno nalazi, ne treba odustati od izgradnje tunela Hranjen. Ono što slijedi je priprema za raspisivanje novog tendera za izbor izvođača radova u dogovoru s Vladom FBiH i to prema opštim uslovima ugovora FIDIC - Crvena knjiga, što bi omogućilo nastavak radova sa manjim rizikom u odnosu na ranije stanje, zaključeno je na kraju.

komentari (0)