TIKA organizirala obuku "Traganje i spašavanje u vodi"

Obuku je uspješno završilo 30 spasilaca iz entitetskih uprava civilne zaštite, Odjela za javnu sigurnost Brčko distrikta te gorskih službi spašavanja u BiH

BiH 21.06.2022, 13:52 21.06.2022, 16:15
TIKA organizirala obuku "Traganje i spašavanje u vodi"
© TİKA

Turska agencija za međunarodnu saradnju i kordinaciju ( op.a. TIKA), u saradnji sa Ministarstvom sigurnosti Bosne i Hercegovine te sa turskom humanitarnom organizacijom IHH organizirala je obuku za "Traganje i spašavanje na vodi i pod vodom".

Obuku, koja je u Jajcu vođena od strane instruktora AFAD-a i IHH-e, uspješno je završilo 30 spasilaca iz entitetskih uprava civilne zaštite, Odjela za javnu sigurnost Brčko distrikta te gorskih službi spašavanja u BiH.

Domaćin obuke koja je sprovedena u okviru Programa za intervencije u hitnim i slučajevima prirodnih katastrofa (ADAMEP), čiji je cilj jačanje ljudskih kapaciteta države partnera u vanrednim prilikama, bila je Gorska služba spašavanja – Stanica Jajce.

Povodom uspješnog završetka obuke upriličena je ceremonija dodjele certifikata za polaznike, koji su tokom obuke usvojili nove tehnike potrage i spašavanja na vodi i pod vodom.

Šef Odsjeka za strateško planiranje, mjere zaštite i spašavanja pri Ministarstvu Sigurnosti BiH Idriz Brković, u svome obraćanju na ceremoniji izjavio je da ovakve obuke doprinose stvaranju kvalificiranog ljudskog resursa.

Koordinator za Evropu humanitarne organizacije IHH  Mariglen Shehi je kazao da obuke potrage i spašavanja u BiH napreduju onako kako su planirane.

On je istakao da su nakon uspješnih obuka u saradnji sa TIKA-om i Ministarstvom sigurnosti BiH, dobili pozive za obuku iz drugih zemalja.

Koordinator TIKA-e za BiH Muhammed Unal je napomenuo da je BiH zbog svog geografskog položaja izložena čestim padavinama te da su česti slučajevi koji zahtjevaju hitne intervencije.

Dodao je da će aktivnosti na polju potrage i spašavanja u BiH biti nastavljene.

komentari (0)