U jednoj godini 70 ljudi bilo je žrtva trgovine ljudima

Broj sudskih predmeta smanjio se u odnosu na 2019. godinu, kada je 31 osoba optužena, a  34 osuđene zbog  trgovine ljudima...

BiH 06.05.2021, 14:46 06.05.2021, 15:51
U jednoj godini 70 ljudi bilo je žrtva trgovine ljudima

Bosna i Hercegovina bilježi neznatan porast broja slučajeva trgovine ljudima u 2020. godini, saopštilo je to Vijeće ministara BiH. Tokom 2020. godine, kako su naveli, u BiH je identificirano sedamdeset žrtava trgovine ljudima u sudskim postupcima koji su se uglavnom odnosili na organizirano seksualno zlostavljanje i iskorištavanje maloljetnika za prosjačenje.
 

U izvještaju upućenom Vijeću ministara BiH, Ministarstvo sigurnosti BiH navelo je da se broj žrtava neznatno povećao u odnosu na 2019. godinu, kada je prijavljena 61 žrtva.
Tokom 2020. tužilaštvo je pokrenulo 38 krivičnih istraga i podiglo optužnicu protiv 25 osumnjičenih. Prema izvještaju, trideset osoba je osuđeno zbog trgovine ljudima na bh. sudovima.
Broj sudskih predmeta smanjio se u odnosu na 2019. godinu, kada je 31 osoba optužena, a  34 osuđene zbog  trgovine ljudima.


U skladu sa Strategijom za borbu protiv trgovine ljudima 2020-2023, koordinatori i koordinacioni timovi za suzbijanje trgovine ljudima su imenovani na svim nivoima vlade u 2020. godini.


BiH se nastavlja boriti protiv trgovine ljudima unapređivanjem pravnog i institucionalnog okvira, usmjeravanjem sudskih postupaka, poboljšanjem koordinacije nadležnih institucija i organizacija civilnog društva, te izgradnjom mehanizma za identifikaciju i zaštitu žrtava trgovine ljudima. 

komentari (0)