U Stocu proglašeno stanje prirodne nepogode

Škole u Stocu danas rade, a nastava je skraćena na 30 minuta

BiH 25.04.2022, 15:02
U Stocu proglašeno stanje prirodne nepogode
© AA

 Na prijedlog Gradskog štaba Civilne zaštite, gradonačelnik Stjepan Bošković donio je odluku o proglašenju stanja prirodne nesreće na području grada Stoca nastalu uslijed potresa. 

Tokom potresa došlo je do velike štete na javnim, privrednim, kulturnim, vjerskim, stambenim i drugim objektima, a realno stanje tek treba utvrditi.

- Već je formirano Gradska komisija za procjenu šteta, a Gradske službe DVD Stolac, Civilna zaštita Stolac, Komunalno poduzeće Stolac su već tri dana na terenu, saniraju nastalu štetu i utvrđuju stanje štete na objektima, saopšteno je web-stranici gradske administracije.

Posebno su oštećeni objekti Doma zdravlja Stolac, Osnovne škole Stolac, Osnovne škole Crnići, posebno područne škole Prenj i Hodovo, crkve i džamije kao i brojni drugi stambeni objekti. Većinom su do sada zabilježene štete na starijim objektima gdje su se urušili krovovi ili dimnjaci, popucali zidovi...

- DVD Stolac zajedno s Gorskom službom spašavanja danas planira ukloniti četiri velika betonska dimnjaka, saopšteno je.

Prema riječima Slađana Marića, komandira DVD Stolac, do sada je prijavljeno oko 70 dimnjaka koje trebaju ukloniti.

- Svakim danom kako obilazimo teren utvrđujemo dodatna oštećenja i pukotine koje će trebati ili treba sanirati. Riječ je o dosta starim i dotrajalim krovovima pa trebamo biti dodatno oprezni. Štete u gradu su sigurno velike, rekao je Marić.

Škole u Stocu danas rade, a nastava je skraćena na 30 minuta.

komentari (0)