Vijeće ministara BiH: Za povećanje zaposlenosti u privatnom sektoru zaduženje od 39 miliona evra

Cilj ovog projekta je povećanje zapošljavanja putem javnih poziva entitetskih zavoda za zapošljavanje, a prioriteti su zapošljavanje mladih do 30 godina

BiH 24.02.2022, 16:49
Vijeće ministara BiH: Za povećanje zaposlenosti u privatnom sektoru zaduženje od 39 miliona evra
© AA

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine danas je usvojio Inicijativu Ministarstva finansija i trezora i imenovao delegaciju za vođenje pregovora radi zaključivanja Sporazuma o zajmu između Bosne i Hercegovine i Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD) - Drugi projekat podrške zapošljavanju. 

- Projekat je usmjeren za povećanje zaposlenosti u privatnom sektoru i biće podržan IBRD zajmom za BiH vrijednim 39 miliona evra, s alokacijom na Republiku Srpsku 14 miliona evra i Federaciju BiH 25 miliona evra, navodi se u saopštenju.

Cilj ovog projekta je povećanje zapošljavanja putem javnih poziva entitetskih zavoda za zapošljavanje, a prioriteti su zapošljavanje mladih do 30 godina, lica koje teže dolaze do posla zbog godina i nedovoljne kvalifikovanosti, ranjivih kategorija i žena, te onih koji prvi put traže posao, a dio sredstava namijenjen je i samozapošljavanju.

Maksimalan rok otplate zajma je do 32 godine i grejs period do sedam godina, s tim da će uslovi zajma biti precizirani tokom pregovora.

Na prijedlog Ministarstva komunikacija i transporta na sjednici Savjeta ministara BiH utvrđen je Prijedlog osnova i imenovana delegacija za vođenje pregovora radi zaključivanja Sporazuma između Savjeta ministara BiH i Vlade Republike Srbije koji se odnosi na unapređenje saradnje u obnovi i modernizaciji međunarodnog vodnog puta rijeke Save.

Sporazum se odnosi na projekat "Hidrotehnički i bagerski radovi na uređenju kritičnog sektora za plovidbu - ušće Drine i Save''.

- Prema Sporazumu, Republika Srbija će sačiniti projektno-tehničku dokumentaciju i finansirati izvođenje radova na ovom projektu. BiH će na osnovu projektno-tehničke dokumentacije izdati građevinsku dozvolu, kao i druge potrebne dozvole za izvođenje hidrotehničkih i bagerskih radova na dijelovima vodnog puta koji pripadaju BiH, navodi se u saopštenju iz Savjeta ministara BiH.

Na sjednici je utvrđen Prijedlog sporazuma o grantu i amandmana broj 8 na Sporazum o finansiranju od 27. 2. 2006. godine između KfV-a, Frankfurt na Majni (KfV), BiH, koju predstavlja Savjet ministara BiH (primalac), u iznosu šest miliona evra za ublažavanje uticaja COVID-19 na mikro, mala i srednja preduzeća putem Evropskog fonda za Bosnu i Hercegovinu (EFBH) - faza 2.

- Prijedlogom sporazuma definisan je dodatni grant Savezne Republike Njemačke u iznosu šest milona evra u okviru programa za smanjenje posljedica Kovida-19 za mala, srednja i mikro preduzeća, koji će biti uplaćen Evropskom fondu za BiH, navodi se u saopštenju.

Istovremeno se predloženim amandmanom 8 na Ugovor o finansiranju između KfV-a i BiH proširuje namjena sredstava Evropskog fonda za BiH za kreditni program smanjenja posljedica od COVID-19, koji će biti dostupan mikro, malim i srednjim preduzećima putem banaka u BiH.

Pojašnjeno je da se uključivanjem bankarskog sektora u realizaciju ovog programa pomoći u fazi 2 želi doprijeti do većih klijenata sa poteškoćama u svom poslovanju tokom pandemije, za razliku od faze 1 vrijedne pet miliona evra, koja je provedena putem mikrofinansijskog sektora kao pomoć mikro i malim klijentima.

Savjet ministara BiH utvrdio je i uputiće Predsjedništvu BiH Prijedlog ugovora o zajmu (GrCF2 V2 - Javni prevoz Sarajevo - Mobility) između BiH i Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD), a za bh. potpisnika je predložen ministar finansija i trezora.

Ugovor vrijedan 17 miliona evra objedinjuje dva ranije podržana projekta u Kantonu Sarajevo, a koji se odnose na obnovu tramvajskog voznog parka (10 miliona evra) i nabavku instalacija adaptivnog sistema upravljanja saobraćajem (7 miliona evra).

Savjet ministara BiH usvojio je Inicijativu Ministarstva finansija i trezora i imenovao delegaciju za vođenje pregovora radi zaključivanja Ugovora o zajmu (Koridor 5s, dionice Ovčari - Mostar sjever, Mostar sjever - Mostar jug) između BiH i EBRD-a.

Radi se o zajmu vrijednom 350 miliona evra s alokacijom na Federaciju BiH, uz rok otplate do 15 godina, uključujući tri godine grejs perioda. Projekat podrazumijeva izgradnju auto-puta od Ovčara do Mostara jug na Koridoru 5c te će biti podijeljen na dionice Ovčari - Mostar sjever i Mostar sjever - Mostar jug, piše AA. 

komentari (0)