Ekonomski rast Kosova od 7,1 posto

EKONOMIJA 21.10.2021, 11:47 21.10.2021, 11:53
Ekonomski rast Kosova od 7,1 posto
© AA

Kosovo će imati ekonomski rast od 7,1 posto, što je iznad regionalnog prosjeka, navodi se u najnovijem Redovnom ekonomskom izveštaju Svjetske Banke za Zapadni Balkan.

Svjetska banka u svom izvještaju ističe da su se sve zemlje Zapadnog Balkana imale snažnu obnovu ekonomije u 2021. godini nakon recesije zbog pandemije COVID-19 prošle godine. Uočeno je da nakon prekida zbog COVID-a, siromaštvo ponovo počinje da opada, a ublažene mjere kontrole pomogle su u povećanju unutrašnjih zahtjeva.

Međutim, naglašeno je da proces vakcinacije stanovništva protiv COVID-19 treba da se ubrza i da se mora raditi sa onima koji odbijaju vakcinaciju.

Vraćanje radnih mjesta nakon krize je sporo, s posebnim uticajem na mlade i žene, navodi Svjetska banka i dodaje da izgleda da je Kosovo izuzeto od regionalnih trendova, ali opšti rezultati na tržištu rada su i dalje slabi.

Menadžer Svjetske banke za Kosovo i Sjevernu Makedoniju Massimiliano Paolucci rekao je da se širom Zapadnog Balkana, uključujući i Kosovo, privrede oporavljaju brže nego što se očekivalo.

- Trebalo bi stvoriti zamajac za veće ekonomske mogućnosti, politikama i investicijama usredsređenim na dugoročne reforme, kako bi se iz temelja transformisao kosovski model rasta u model koji omogućava stvaranje novih radnih mjesta vođen većom produktivnošću, poručio je Paolucci. On je kazao da to isto važi za cijeli region.

Ekonomski rast na Kosovu je rezultat većih posjeta iz dijaspore, vraćanja povjerenja potrošača i većeg potrošačkog kreditiranja, navode iz Svjetske banke. Također, izvoz robe nastavio je svoju ekspanziju i postepenu diversifikaciju od 2020.

Perspektiva za narednu godinu je da će ekonomski rast biti 4,1 posto, dok se u 2023. očekuje rast od 4,4 posto. Ove prognoze će u mnogome zavisti od pandemije COVID-19, kao i od spoljnih rizika kao što su trgovinske i geopolitičke tenzije.

Na Kosovu je rast inflacije evidentan i u skladu je sa svetskim trendom. Očekuje se da srednja vrijednost inflacije u 2021. bude 3,5 posto.

Fiskalni bilans se popravlja na nivou cijelog regiona, a u slučaju Kosova, povratak prikupljanju poreza, zbog veće ekonomske aktivnosti i zbog veće inflacije, što će dovesti do smanjenja fiskalnog deficita u 2021.

Na tržištu rada su zabilježena pozitivna kretanja i porast prijavljenih zaposlenih koji izdvajaju doprinos od 13,6 posto. Tokom pandemije došlo je do porasta javnog duga, ali je Kosovo i dalje najmanje zaduženo u regionu. U finansijskom sektoru na Kosovu je zabeležen jak porast kredita i depozita.

Redovni ekonomski izvještaji Svjetske Banke za Zapadni Balkan izrađuju se dva puta godišnje i pokriva ekonomski razvoj, izglede i politike na Kosovu i drugim zemljama Zapadnog Balkana, piše AA.

komentari (0)