Kružna ekonomija je od presudne važnosti za oporavak od COVID-a na Zapadnom Balkanu

I unutar i izvan učionica, institucije visokog obrazovanja trebaju promovirati kružnu ekonomiju podržavajući nove vizije za naša društva u smislu održivosti i kružnog rasta...

EKONOMIJA 24.06.2021, 15:21 24.06.2021, 15:36
Kružna ekonomija je od presudne važnosti za oporavak od COVID-a na Zapadnom Balkanu
© AA

Koncept kružne ekonomije je od presudne važnosti za oporavak od COVID-a u regiji Zapadnog Balkana.

Regija trenutno radi ispod prosjeka u upravljanju otpadom i ima tendenciju da gleda na stope recikliranja umjesto da pospješuje kružnu ekonomiju uzimajući u obzir sistem u cjelini. Kružna ekonomija je, također, ključno sredstvo za isporuku dijela agende za dekarbonizaciju do 2050. godine u Evropi, pa je EIT Climate-KIC udružio snage sa EIT RawMaterials, EIT Health, EIT Food, EIT Manufacturing, EIT Digital i EIT Urban Mobility in Cross- Inicijativa zajednice znanja i inovacija (cross-KIC) čiji je cilj jačanje saradnje i jačanje pristupa kružne ekonomije u regionu, piše Climate-kic.org.

Sedam stavki KCI, koje pokrivaju različite društvene izazove po pitanju klime, hrane, zdravlja, sirovina, digitalne, urbane mobilnosti i proizvodnje, podrazumijevaju različite ekspertize koje zadovoljavaju glavne potrebame regije.

Zajedno će istraživati svoja saznanja o zelenoj i kružnoj ekonomiji kao krovnom pristupu za jačanje ekonomije u post-COVID svijetu, ali i jačati kapacitete i poticati razmjenu znanja na Zapadnom Balkanu.

Mapiranje sistema

Sistemsko razmišljanje je srž koncepta kružne ekonomije. Samo istinskim razumijevanjem različitih aktera u lancima vrijednosti i njihovih veza, izgradićemo sposobnosti potrebne za prelazak na kružnu ekonomiju.

Da bi uspostavio jače prisustvo u regiji i istinski razumio potrebe lokalnog sistema, EIT Climate-KIC predvodi rad na mapiranju sistema i dionika, zajedno s podrškom lokalnim partnerima koji će voditi ovu aktivnost.

Cilj je dobiti jasnu sliku o tome kako izgleda trenutni ekosistem i gdje, kako i ko je uključen u određene lance vrijednosti. Također ćemo istraživati sinergije i preklapanja interesa, aktivnosti i dionika kroz širi pristup zelene, kružne ekonomije.

Paralelno, EIT Climate-KIC također će istražiti strateške saveze i moguću saradnju sa nacionalnim vladama, upravnim strukturama, kreatorima politike, kao i sinergije sa drugim međunarodnim organizacijama i privatnim akterima aktivnim u regionu na različitim nivoima.

Angažman građana

Kada se sve sabere, građani svakodnevnim odabirom čine temelj kružne ekonomije.

U interesu interakcije sa građanima Zapadnog Balkana i promocije odgovorne potrošnje, EIT Food će organizovati sesije zajedničkog kreiranja sa potrošačima i lokalnim preduzećima.

Koncept se zasniva napružanju ideja o novim proizvodima koji se bave specifičnim zahtjevima potrošača, a koje će lokalne kompanije naknadno predstaviti na tržištu. EIT Food će predstaviti format koji je uspješno primijenjen u drugim zemljama. Sjednice će istraživati nove koncepte ambalaže, prilagođavajući se posebnim izazovima pristupa kružne ekonomije na Zapadnom Balkanu. Sljedeća inicijativa bit će međusektorsko nadmetanje za lokalne vođe javnog mnijenja o aktivnostima angažiranja građana koje promoviraju kružnu ekonomiju.

BiT će otvoren konkurs za podnošenje prijedloga za lokalne aktivnosti za promociju kružne ekonomije i popularizaciju novih rješenja u tematskim oblastima KCI i obraćanje relevantnim ciljnim grupama u lokalnim zajednicama.

Format aktivnosti mogao bi biti bilo koji, od naučnih kafića, studentskih klubova, mobilnih izložbi, kampanja društvene promocije, tematskih školskih časova, radionica za podizanje svijesti ili gradskih igara. Najbolje inicijative dobit će podgrante i pristup mreži relevantnih lokalnih institucija zainteresiranih za vođenje takvih projekata.

Edukacija i inovacije

I unutar i izvan učionica, institucije visokog obrazovanja trebaju promovirati kružnu ekonomiju podržavajući nove vizije za naša društva u smislu održivosti i kružnog rasta.

EIT Raw Materials će voditi ovu akciju, organizujući otvoreni poziv za univerzitete sa Zapadnog Balkana gdje mogu opisati svoj značaj za kružnu ekonomiju i svoju motivaciju za sudjelovanje u programu. Pored toga, bit će organizirane dvije radionice Train the Trainer za odabrane univerzitete, pomoću alata HEInnovate.

Start-upi su još jedan bitan segment. Oni vode druge igrače u sistemu i podržavaju ukupnu strukturu tehnoloških inovacija kružne ekonomije. Da bi se podstakli inovatori iz regiona Zapadnog Balkana i pomoglo im se da dobiju potrebnu podršku za pretvaranje ideja u uspešno poslovanje, u Srbiji, Crnoj Gori i Sjevernoj Makedoniji već su održana tri treninga prije Jumpstartera, u saradnji sa lokalnim partnerima. Koordiniran od strane EIT Health, ideja koja stoji iza Jumpstartera je educirati i unaprijediti vještine potencijalnih sudionika, kako bi bili svjesniji i bolje opremljeni za sudjelovanje u programu Jumpstarter Accelerator.

Angažman nekoliko KCI i ovaj holistički pristup među zainteresiranim stranama uistinu pokazuje interes EIT-a i OZN-a da udruže snage i ojačaju inovativni ekosistem na Zapadnom Balkanu.

Iako je EIT Climate-KIC već aktivan na Zapadnom Balkanu kroz projekte EIT Climate-KIC Serbia Hub i regionalne inovacione projekte, Cross-KIC projekat Zapadnog Balkana prvi je korak u okupljanju različitih OIC-a na ovom nivou u regionu i EIT Climate -KIC-u je drago što ovu misiju dijeli sa partnerskim KCI i doprinosi tranziciji ekonomije bez ugljenika u zapadnom Balkanu, piše Climate-kic.org. 

Sa engleskog preveo Mirnes Baltić 

komentari (0)