Etički kodeks

 Etički kodeks

SEDEF Media, u svim svojim publikacijama usvaja univerzalne etičke principe audio-vizuelnog emitovanja usvojene u Bosni i Hercegovini i Turskoj;

- Poštivanje ljudskog dostojanstva, osnovnih prava i sloboda.

- Pored korištenja bosanskog jezika na ispravan, lijep i razumljiv način, izbjegavat će se upotreba vulgarizama, grubih riječi i žargona.

- Tačno i nepristrasno predstavljanje događaja i činjenica u okviru slobode izražavanja i prava na primanje informacija.

- Poštivanje nacionalnosti.

-Uvažavanje uvjerenja, vrijednosti i osjetljivosti društva.

- Bez rasnih, jezičkih, vjerskih i rodnih diskriminacija, vrijeđanja i predrasuda.

- Neće se izdavati publikacije koje negativno utiču na fizički, mentalni i moralni razvoj djece i mladih, poštujući princip „zaštite djece“.

- Podršavanje integriteta i kontinuiteta porodice.

- Neće uključivati sadržaje zlostavljanja žena.

- Zaštita privatnosti i privatnog života.

- Ne podsticanje i legitimiranje nasilja.

- Pružanje značaja polifoniji i kulturnoj raznolikosti.

- Poštivanje prava na odgovor i ispravak pojedinaca i institucija.

- Ne služi terorističkim organizacijama.

-  Postupati razborito i odgovorno u kriznim vremenima izazvanim ratom, terorističkim napadima, prirodnim katastrofama i sličnim vanrednim situacijama; izbjegavanje publikacija koje mogu stvoriti strah i ogorčenje u društvu.

- Pokazati potrebnu osjetljivost u borbi protiv svih vrsta ovisnosti, posebno alkohola, duhanskih proizvoda, droge i kockanja.

- Ne izdavati publikacije koje će štetiti opštem zdravlju, dajući prioritet nauci i stručnjacima, u zdravstvenim publikacijama.

- Neće uključivati emisije komercijalne komunikacije koje obmanjuju publiku i iskorištavaju njihove slabosti.

- Podizanje svijesti o zaštiti okoliša i životinja.

-Ne raditi u svrhu nepravednih ciljeva i interesa.