Impresum

Sedef Bosnia d.o.o. 
Hrasnička Cesta br.15 
71201 Ilidža, Sarajevo.

Redakcija: redakcija@balkannews.ba

Marketing: marketing@balkannews.ba