Ko je bio Muhamed Tajib Okić, učenjak iz BiH?

U Turkiye na Ankara Univerzitetu radio je kao profesor hadisa a kasnije i tefsira te se smatra osnivačem moderne katedre za predmete hadis i tefsir na islamskim fakultetima u Turkiye

MAGAZIN 06.11.2022, 11:30 06.11.2022, 11:27
Ko je bio Muhamed Tajib Okić, učenjak iz BiH?

Naučnik, teolog, historičar, poliglota, filozof, ali i univerzitetski profesor arapskog jezika, turskog kao i perzijskog jezika i njihovih književnosti. Orjentalist i pravnik ali i profesor na Teološkom fakultetu Univerziteta Ankara, sve to bio je Muhamed Tajib Okić, jedan od najučenijih ljudi u Bosni i Hercegovini.

Osim toga, njegovo ime ostalo je urezano i u Visokom islamskom institutu u turksom gradu Konyi, Ataturk univerzitetu, Fakultetu islamskih nauka u Erzurumu.  

Ko je bio Muhamed Tajib Okić,  jedan od najučenijih ljudi iz BiH 

Muhamed Tajib Okić rođen je 1902. godine u Gračanici. Jedan je od najučenijih ljudi u Bosni i Hercegovini.

Muhamed Tajib Okić potiče iz ugledne i učene porodice. Otac mu je bio kurra hafiz Mehmed Teufik Okić, muderis i direktor Osman – kapetanove mederese u Gračanici, 1910.godine izabran za člana Uleme-medžlisa u Sarajevu, te vršilac dužnosti reisul-uleme od 1912. Do 1914. godine. Objavio mnoštvo knjiga i studija na turskom jeziku. Majka Muhameda Tajiba Okića bila je Hasiba- hanuma, kćerka Mustafe Hadžića.

Muhamed Tajib Okić se školovao u Sarajevu, gdje je završio Mektebi-ibtidaiju u Buzadži Hadži Hasan džamiji u Sarajevu 1913. godine. Tri godine kasije završava ruždiju, islamsku školu, zatim 1920. Okružnu medresu. Završio je Muhamed Tajib Okić i Šerijatsko-sudsku školu u Sarajevu.

Nakon toga, odlazi u Zagreb i 1926. godine završava školu latinskog jezika. Već 1930. završava i Pravni fakultet u Beogradu a 1931. prijavljuje doktorsku disertaciju sa temom Hasan Kjafi i njegovo djelo Nizamu-l- Ulema ila hatemil embije. No, kako je uslov za odbranu bio da rad već bude objavljen Muhamed Tajib Okić ga nije odbranio. 

Školovanje nastavlja na Fakultetu književnosti na Sorbonnei u Parizu, dok diplomu profesora arapskog, turskog, perzijskog jezika i njihove knjiženosti stiče u Školi orjentalnih jezika u Francuskoj.

Muhamed Tajib Okić boravio je i u Tunisu, gdje je specializirao a potom profesorski ispit položio 1938. Godine na Univerzitetu u Beogradu.

Po povratku u BiH radi kao profesor u Prvoj muškoj gimnaziji u Sarajevu, zatim Šerijatskoj gimnaziji ali i u Velikoj medresi Kralja Aleksandra u Skoplju, gdje je predavao Kur'ani Kerim, tefsir, hadis, arapski jezik, historiju islama i francuski jezik.

Od 1943. Godine radio je u turskom poslanstvu u Beogradu a od 10. Aprila 1945. godine je živio u istanbulu i radio u Arhivu Ureda premijera Republike Turkiye. U Turkiye na Ankara Univerzitetu radi kao profesor hadisa a kasnije i tefsira te se smatra osnivačem moderne katedre za predmete hadis i tefsir na islamskim fakultetima u Turkiye.

Šta je ostalo iza Muhameda Tajiba Okića?

Iza ovog bh. učenjaka ostala su brojna djela da svjedoče o njegovoj veličini. Bio je književnik, pisao o islamskim naukama, filozofiji i historiji.  U Gajretu 1926. objavljuje svoj prvi rad iz kulturne historije Džabić kao naučnik u očima stranog svijeta, a zatim  1928. godine i rad Hasan Kafija Pruščak, naš najveći mislilac XVI vijeka.

Ostavio je Muhamed Tajib Okić iza sebe i svoje najpoznatije djelo na bosanskom jeziku „Islamska tradicija“.

Bio je predavač na brojnim najelitnijim svjetskim univerzitetima. Pisao stručne radove na bosanskom, arapskom, turskom, francuskom i njemačkom jeziku. Govorio:  slovenski, njemački, makedonski, bugarski, poljski, češki, engleski, talijanski, turski, francuski, arapski. Pored njih, služio se dobro i latinskim, ruskim i perzijskim jezikom. Ostalo je iza njega mnogo neobjavljenih radova. Prevodio je s brojnih svjetskih jezika.

Muhamed Tajib Okić najsvestraniji je bošnjački naučnik, pisac, prevodilac, književni historičar i teoretičar, filozof. Preveo je na turski jezik bošnjačku baladu Hasanaginica. Napisao je temeljitu studiju o historičaru Ahmedu Hadžinesimoviću Pruščaku.

Preminuo je u Turkiye a po vlastitoj želji, ukopan je na Gradskom mezarju Bare u Sarajevu.

Bio je Muhammed Tajib Okić mnogo toga. Sve ono čega se svaki bosanac i hercegovac treba sjećati i biti ponosan. Bio je Muhamed Tajib Okić jedan od najučenijih ljudi koje je Bosna i Hercegovina imala.

komentari (0)