Poput ljudi, i pčele redaju brojeve po veličini sa lijeva na desno

O takozvanoj mentalnoj liniji se još uvijek raspravlja između onih koji misle da je mentalna linija urođena i onih koji kažu da je ona stvar kulture odnosno tradicije

MAGAZIN 27.10.2022, 11:13 27.10.2022, 12:40
Poput ljudi, i pčele redaju brojeve po veličini sa lijeva na desno
© AA/ilustracija

Većina ljudi na svijetu prikazuje kvantitativne informacije u obliku mentalne linije duž kojih brojevi rastu s lijeva na desno.

Slično je dokazano i na sisavcima te pticama koje mogu učinkovito obrađivati ​​podatke o količinama i obavljati aritmetičke operacije po istoj liniji. Međutim, ovi rezultati još uvijek ne mogu dokazati da mentalna numerička linija postoji kod svih životinja. Ona se može objasniti raspodjelom pažnje kroz vidno polje gdje životinje događaj s lijeve strane vide prije nego na desnoj. Vjeruje se da je ta neravnoteža povezana s funkcionalnom asimetrijom lijeve i desne strane mozga.

Ipak, najnovije istraživanje o mentalnoj liniji prvi put je provedeno na pčelama gdje se došlo do dokaza da i pčele redaju brojeve po veličini sa lijeva na desno.

"O takozvanoj mentalnoj liniji se još uvijek raspravlja između onih koji misle da je mentalna linija urođena i onih koji kažu da je ona stvar kulture odnosno tradicije",  kaže Martin Giurfa, profesor Istraživačkog centra za kogniciju životinja Univerziteta Paul Sabatier u francuskom Toulouseu, piše britanski list „The Guardian“.

Giurfa je bio na čelu istraživanja objavljenog prošle sedmice u časopistu „Proceedings of the National Academy of Sciences“.

"Već se pokazalo da pčele umiju da broje - najmanje do pet. Pčele također obrađuju informacije kroz dvije hemisfere mozga. Ovu osobinu dijele s ljudima", rekao je Giurfa.

U eksperimentu s pčelama istraživači su koristili pčele koje su letjele u drvenim kutijama. Kao „mamac“ da odaberu stranu u nizu predmeta služio je šećer. Broj predmeta je bio isti za svaku pčelu, ali su bili drugačijeg oblika (krug, kvadrat i trokut). Pčele su bile naučene da lete ka svom zadatom broju predmeta, a istraživači su ih potom uklonili i stavili još jedan predmet na suprotnoj strani, ostavljajući sredinu praznom. Uklonili su i šećer te posmatrali kojim putem pčele idu. Rezultat: 80% pčela koje su bile obučene da odaberu tri predmeta išle su ulijevo kada bi im se ponudio samo jedan predmet s obje strane, a išle su udesno kada bi im se ponudilo pet predmeta na obje strane. I pčele koje su bile obučene da idu na jedan predmet - otišle su udesno na broj tri.

Inače, karakteristična značajka aritmetičkog (kvantitativnog) razmišljanja ljudi je tendencija da se brojevi smjestite u mentalni prostor na sljedeći način: manji brojevi obično se nalaze na lijevoj strani, a veći su na desnoj strani. Taj poznati psihološki fenomen naziva se "mentalni broj". Ipak, kultura i odgoj mogu utjecati na smjer ove linije: ljudi koji pišu s desna na lijevo (npr. Arapi) imaju mentalnu numeričku liniju usmjerenu s desna na lijevo. Međutim, naučnici koji su vršili eksperiment s novorođenčadima tvrde da je sklonost redanju brojeva ili količina s lijeva na desno - urođena.

komentari (0)