Tajne koje krije Aja Sofija: Svaka vrata imaju svoju priču

Ova impozantna građevina izgrađena 537 godine, sadrži bezbroj tajni koje stoljećima čekaju da budu otkrivene

MAGAZIN 29.06.2022, 12:01 29.06.2022, 12:27
Tajne koje krije Aja Sofija: Svaka vrata imaju svoju priču
© Akşam

Aja Sofija, drevna crkva, koja je nakon osvajanja Istanbula ( op.a. nekadašnjeg Konstantinopolja) pretvorena u džamiju, zatim u muzej a prije dvije godine ponovno u džamiju, nezaobilazni je dio posjete Istanbulu. 

Ova impozantna građevina izgrađena 537 godine, sadrži bezbroj tajni koje stoljećima čekaju da budu otkrivene.

Jedna od tajanstvenih pojava u Aja Sofiji je stup, za koji se smatra da je probijen suzama Hz. Merjeme (Marija), majke Isaove (Isus).  

Legenda kaže, da je Hz. Merjema, od tuge za Isaom koji je pretrpio teško zlostavljanje zaplakala te suzama probila stup na koji je bila naslonjena.

Stup je, tokom izgradnje Aja Sofije, od strane tadašnjeg cara donesen i postavljen unutra kako bi crkva dobila još veću svetu vrijednost.

Ljudi su vjerovali da će im se ostvariti želje ako uspiju staviti prst u probijeni dio stupa, okrenu ga 360 stepeni i uspiju ukvasiti vrh prsta sa Merjeminim suzama.

Stoga je ovaj stup nazvan “Kamenom želja”.

Druga tajna Aja Sofije jeste to što se, prema predajama, krst na kom je bio razapet Isa a.s. i ekseri koji su korišteni za razapinjanje nalaze u nekoj od tajnih odaja. Smatra se da su krst i ekseri doneseni iz Jerusalema u Istanbul kako bi bili zaštićeni za vrijeme Krstaških ratova.

Treća tajna koju krije Aja Sofija jeste potpis jednog Vikinga koji glasi „Halvdan je bio tu“.

Vikinzi koji su prije hiljadu godina živjeli na sjeveru Evrope, bili su poznati po želji za otkrivanjem ostatka svijeta. Potpis Vikinga koji je u 9. stoljeću posjetio Istanbul i danas je prisutan u Aja Sofiji, koja je nakon 86 godina ponovo otvorena za obavljanje molitve.

Četvrta tajna Aja Sofije su Islamski motivi, koji su je ukrasili nakon što ju je Sultan Mehmed Fatih 1453. godine osvojio. 

Jedan od najznačajnijih motiva je i 35. ajet sure en-Nur, koji je uklesan na kupoli Aja Sofije, a glasi: Allah je svjetlost nebesa i Zemlje.

Pored ovog ajeta, na pojedinim djelovima Aja Sofije nailazi se na velike ploče s natpisom “Allah” i “Muhammed” kao i imena četvorice halifa. Prema navodima TRT World-a, nakon proglašenja Aja Sofije muzejom, spomenute ploče su trebale biti iznesene. Međutim, ovaj pokušaj je bio bezuspješan jer su ploče bile veće od vrata.

Još jedna tajanstvenost ove impozantne građevine predstavljaju carska vrata duga 7 metara, za koja se smatra da su napravljena od jednog djela lađe hz. Nuha. Bizantijski car Heraklije je, prema predajama, uložio veliki napor za pronalazak Nuhove lađe.

Pored carskih vrata, Aja Sofija broji 361 vrata za koja se smatra da kriju neku tajnu, jer se, navodno, svakim brojanjem pojavljuje višak vrata.

Za kraj, postoji još jedno vrlo zanimljivo vjerovanje kada je riječ o tajnama Aja Sofije. Naime, smatra se da je na trećem stupu sa južnog ulaza u Aja Sofiju od strane hz. Hidra ispisan datum Smaka svijeta: 18., nedjelja, 1038. godina. 

Balkan News

komentari (0)