Najgledaniji videi

Popularni videi

Mirsad Sinanović ukopava oca Salčina: „Sjećam se njihovih osmijeha, pokreta i odjeće koju su nosili“

Generalno 08.07.2022, 10:47

Mirsad Sinanović je sa tri brata, sestrom, majkom i ocem živio u selu Urisići udaljenog 35 km od Srebrenice. Išao je u školu, služio vojsku i bio spreman za velike korake u svom životu. No, rat je sve prekinuo. Porodica Sinanović 1993. godine iz Urisića prelazi u Zeleni Jadar i naselje Slapovi, gdje žive u kući sa 11 ljudi. Kada je vojska zauzela položaje UNPROFOR-a, preko šume krenuli su put Šušnjara i Jaglića dok su žene otišle za Potočare. Pedesetdvogodišnji Mirsad danas se najviše se sjeća rastanka sa braćom i ocem 11. jula 1995. godine na Kameničkom brdu, gdje ih je i zadnji put vidio.

Kraj mezarja braće Senada i Sadika Sinanović, Mirsad će ove godine ukopati svog oca Salčina, kojima ističe, nije iskazao svu ljubav, koliko ih voli i koliko mu sada nedostaju.

komentari (0)