Carina Kosova znatno skratila vrijeme za ulazak i izlazak robe

Direktor Kosovske carine Agron Lugaliu rekao je da su ova poboljšanja posljedica odluka Vlade Kosova da zaključi olakšavajuće carinske sporazume sa Albanijom i Sjevernom Makedonijom

Region 30.03.2022, 14:53 30.03.2022, 15:21
Carina Kosova znatno skratila vrijeme za ulazak i izlazak robe
© AA

Kosovska carina je postigla napredak u smanjenju vremena čekanja za carinjenje robe koja ulazi i izlazi preko graničnih prelaza na teritoriji Kosova. 

Na predstavljanju studije, koju je "Ubo Consulting“ sproveo u saradnji sa Carinom Kosova i Međunarodnom finansijskom korporacijom (IFC), rečeno je da je prosječno vrijeme od dolaska kamiona na granični prijlaz do trenutka kada carina izda nalog za carinjenje, smanjeno za 34,3 odsto u odnosu na 2016. Godinu.

- U 2016. prosečno vrijeme za završetak cijelog ovog procesa ulaska bilo je 5 sati i 3 minuta, dok rezultati iz 2021. pokazuju da je ovo vrijeme smanjeno na 3 sata i 19 minuta, rekao je Valon Feke iz Ubo konsaltinga.

Što se izvoza tiče, studija pokazuje da je u 2016. godini prosječno vrijeme od trenutka podnošenja deklaracije carini do trenutka izlaska kamiona sa graničnog prelaza iznosilo 3 sata i 17 minuta, dok je ovo vrijeme 2021. godine smanjeno za 2 sata i 44 minuta ili 16,8 odsto manje čekanja.

Govoreći o preporukama za Carinu Kosova, Feka je rekao da bi trebalo produžiti radno vrijeme na terminalima kako bi se skratilo vrijeme ulaska i izlaska, kao i da se razvije softver koji će obezbijediti razmjenu informacija između graničnih agencija.

Direktor Kosovske carine Agron Lugaliu rekao je da su ova poboljšanja posljedica odluka Vlade Kosova da zaključi olakšavajuće carinske sporazume sa Albanijom i Sjevernom Makedonijom. 

- Sporazum Vlade Kosova sa vladom iz Albanije za olakšavanje naprednog prekograničnog kretanja robe i ljudi odigrao je važnu ulogu u poboljšanju rezultata. Ovaj sporazum će se nastaviti sa napredovanjem sa punim procesom carinjenja u morskim lukama, u početku, a zatim sa proširenjem gdje različite industrije smatraju neophodnim, rekao je Lugaliu.

Prikupljanje podataka za predstavljenu studiju obavljeno je u periodu od 15. do 20. novembra 2021. godine. Urađeno je 1.127 intervjua za uvoz i 202 intervjua za izvoz robe sa trgovcima na graničnim prelazima Kosova sa Albanijom, Sjevernom Makedonijom i Srbijom.

komentari (0)