Hrvatska bilježi porast cijena dobara i usluga za 12,3 posto na godišnjoj razini

Promatrano prema posebnim skupinama, najveći porast cijena u prosjeku na godišnjoj razini ostvaren je u skupini energija, za 20,6 posto

Region 17.08.2022, 15:15 19.08.2022, 11:43
Hrvatska bilježi porast cijena dobara i usluga za 12,3 posto na godišnjoj razini
© AA

Na godišnjoj razini cijene dobara i usluga za ličnu potrošnju u prosjeku su više za 12,3 posto, izvijestio je Državni zavod za statistiku Hrvatske (DZS). 

Prema podacima zavoda, najveći doprinos stopi porasta godišnjeg indeksa ostvaren je u skupini Hrana i bezalkoholna pića. 

Cijene dobara i usluga za ličnu potrošnju, mjerene indeksom potrošačkih cijena, u julu 2022. u odnosu na juni 2022. u prosjeku su više za 0,4 posto. U odnosu na srpanj 2021, tj. na godišnjoj razini, u prosjeku su više za 12,3 posto. 

- Na godišnjoj razini, najveći porast potrošačkih cijena u prosjeku je ostvaren u skupinama Prijevoz, za 19,2 posto, hrana i bezalkoholna pića, za 18,3 posto, restorani i hoteli, za 16,8 posto, Pokućstvo, oprema za kuću i redovito održavanje kućanstva, za 14,1 posto, rekreacija i kultura, za 10,0 posto, stanovanje, voda, električna energija, plin i ostala goriva, za 9,7 posto, razna dobra i usluge, za 7,0 posto, te odjeća i obuća, za 5,5 posto, navodi se.

Promatrano prema posebnim skupinama, najveći porast cijena u prosjeku na godišnjoj razini ostvaren je u skupini energija, za 20,6 posto, piše AA. 

Na mjesečnoj razini, ističe se,  najviše su u prosjeku porasle cijene u skupinama restorani i hoteli, za 4,9 posto, hrana i bezalkoholna pića, za 2,2 posto, rekreacija i kultura, za 2,0 posto, alkoholna pića i duhan, za 1,8 posto, pokućstvo, oprema za kuću i redovito održavanje kućanstava, za 1,3 posto...

komentari (0)