TIKA u Crnoj Gori do sada realizovala blizu 500 projekata

TİKA je počela s radom u Crnoj Gori 2007. godine i to u kratkom roku nakon što je Crna Gora stekla nezavisnost

Region 07.12.2023, 09:28
TIKA u Crnoj Gori do sada realizovala blizu 500 projekata
© AA

Turska agencija za međunarodnu saradnju i koordinaciju (TİKA) je za 16 godina aktivnosti u Crnoj Gori realizovala blizu 500 projekta i aktivnosti, usmjeravajući se na rješavanje osnovnih infrastrukturnih problema, unapređenja oblasti obrazovanja, zdravstva, poljoprivrede, stočarstva kao i ruralnog razvoja. Za narednu godinu najavljena je realizacija oko 40 novih projekata. 

Koordinatorka TIKA-e u Crnoj Gori Nihal Ersoy, u razgovoru za AA, kazala je da su projekti TIKA-e visoko prepoznatljivi u Crnoj Gori.

Ersoy, koja je odnedavno na poziciji koordinatorke u kancelariji u Podgorici, kazala je da je za nju velika privilegija što ima priliku da radi u zemlji s jakim vezama u humanitarnom, političkom, ekonomskom i kulturnom smislu sa Turskom.

"TİKA je počela s radom u Crnoj Gori 2007. godine i to u kratkom roku nakon što je Crna Gora stekla nezavisnost. Tokom ovih 16 godina stekla je visoku prepoznatljivost zbog mnogih projekata koji su dotakli sve sfere života. Radimo na osnovu pristiglih aplikacija, što znači da u saradnji sa državnim institucijama, lokalnim upravama i nevladinim organizacijama u Crnoj Gori, kroz nepristrasan izbor projekata, vršimo njihovu realizaciju. Do sada su svi zajednički projekti i razmjena iskustava s navedenim institucijama rezultirali velikim zadovoljstvom. Iz tog razloga, mogu da kažem da imamo čvrstu i uspješnu saradnju sa institucijama, koja će se, vjerujem, nastaviti rastućim intenzitetom i u budućnosti. TİKA je u svojih 16 godina aktivnosti u Crnoj Gori realizovala blizu 500 projekta i aktivnosti, usmjeravajući se na rješavanje osnovnih infrastrukturnih problema, unapređenja oblasti obrazovanja, zdravstva, poljoprivrede, stočarstva kao i ruralnog razvoja. Takođe, doprinijela je jačanju administrativne i civilne infrastrukture, unapređenju institucionalnih kapaciteta, kao i podršci socijalnoj i kulturnoj saradnji, te očuvanju kulturne baštine u Crnoj Gori", kaže Ersoy.

Najviše projekata za obrazovanje, poljoprivredu i zdravstvo

Ona je istakla da je najviše aplikacija za projekte bilo iz sektora obrazovanja, koji prednjači po broju realizovanih projekata, ali se takođe izdvaja i veliki broj aplikacija iz sektora jačanja administrativne i civilne infrastrukture, poljoprivrede i zdravstva.

"U oblasti obrazovanja, kroz projekte i aktivnosti koji su realizovani do danas, podržavani su projekti poput izgradnje škola, rekonstrukcije i opremanja škola (vrtića, osnovnih škola, srednjih škola i univerziteta), podrška nastavnim materijalima, formiranje informatičkih učionica, muzičkih učionica, laboratorija, kao i obnova sportskih dvorana. U okviru projekata razvoja ljudskih kapaciteta od 2007. godine do danas, ostvaren je doprinos u edukativnom razvoju zaposlenih u javnim institucijama, univerzitetima i nevladinim organizacijama, s ciljem povećanja efikasnosti i podrške razvoju saradnje između dvije zemlje. U okviru navedenih programa, organizovane su obuke koje su usmjerene na razvoj ljudskih resursa kako u javnom tako i u privatnom sektoru. Osim toga, u okviru Projekta Međunarodne policijske obuke, uspostavljena je saradnja, te smo u razdoblju od 2012. do 2023. godine organizovali 25 edukativnih programa", poručuje Ersoy.

Kada je riječ o sektoru zdravstva, takođe su realizovani brojni projekti širom Crne Gore.

"Projekti poput renoviranja bolnica i domova zdravlja, opremanja bolnica savremenom opremom, uspostavljanja medicinskih laboratorija za analizu, razne obuke zdravstvenog osoblja, pružanja podrške kroz donaciju medicinske opreme, nabavke ambulantnih i vozila za prevoz osoba sa invaliditetom. U projektima usmjerenim na poljoprivrednike širom Crne Gore, održane su obuke o plasteničkom povrtlarstvu i pružena oprema, obuke o proizvodnji voćnih sadnica, kao i nabavka sadnica, obuke o razvoju pčelarstva i proizvodnji pčelinjih proizvoda, te projekti formiranja maslinjaka i obuka proizvođača maslina. Ovim obukama i podrškom koju pruža TİKA, stvoreni su alternativni izvori prihoda za mnoge poljoprivrednike i porodice s niskim prihodima širom zemlje. Osim toga, doprinijelo se smanjenju migracije stanovništva i povećanju ekonomske dobrobiti", kazala je Ersoy.

Naredne godine novih 40 projekata

Za narednu godinu najavljuje realizaciju približno 40 projekata.

"Svi ovi projekti su planirani u skladu sa potrebama Crne Gore, prema zahtjevima državnih institucija, lokalnih samouprava i nevladinih organizacija u Crnoj Gori. Projekti koji su pristigli i planirani u ovom okviru obuhvataju sve sfere života, uključujući obrazovanje, jačanje administrativne i civilne infrastrukture, razvoj institucionalnih kapaciteta, zdravstvo, poljoprivredu, te projekte koji uključuju socijalne i kulturne aktivnosti. Potrebe i prioritete koje iskazuju institucije Crne Gore smatramo svojim osnovnim polaznim vrijednostima", rekla je Ersoy.

Ona je istakla da u TIKA-i radi od njenog osnivanja, sa iskustvom rada u različitim dijelovima svijeta poput srednje Azije, Kavkaza i jugoistočne Evrope.

"Moj cilj je da podijelim i prenesem dugogodišnje stečeno znanje na način koji će najbolje odgovarati potrebama naroda Crne Gore. Preuzela sam odgovorno taj bajrak i namjera mi je uzdići taj bajrak još visočije", zaključuje Ersoy.

komentari (0)