Turska policija dijeli iskustvo sa BH policijom

Region 04.05.2021, 14:40 05.05.2021, 12:30
Turska policija dijeli iskustvo sa BH policijom
© TIKA

          

Turska agencija za saradnju i koordinaciju (TİKA) i Generalnom direkcijom za sigurnost Republike Turske, u okviru Međunarodnog projekta policijske obuke, u Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori je organizovana mrežna obuka za analizu kriminalističke obavještajne službe i „Kanali za saradnju u borbi protiv međunarodnih zločina“ na polju Interpola-Europol sa Bosnom i Hercegovinom.

Nastavljajući sa prenošenjem turskog iskustva na polju sigurnosti, TİKA nastavlja premještanjem svojih usluga u praksi i primijenjenih programa na mrežne platforme zbog izbijanja epidemije Covid-19.

U tom kontekstu, online „Obuka za analizu kriminalističke obavještajne službe“ održana je za 35 lica policijskih službi Bosne i Hercegovine i Crne Gore između 5. i 8. aprila 2021. godine, kako bi se policijskim službenicima podijelila iskustva i razvila zajednička svijest u borbi protiv zločina, te kako bi se osiguralo jedinstvo u terminologiji međudržavnih policijskih organizacija.

Govoreći na otvaranju programa obuke, Elvedina Hodžić, generalna sekretarica Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova Bosne i Hercegovine, izjavila je da vjeruju da će ove obuke doprinijeti članovima organizacije u sektoru sigurnosti.

Zamjenik generalnog direktora crnogorske policije Dejan Knežević također se zahvalio TİKA-i izrazivši da su sigurni da organizovani treninzi nisu samo trening, već da će im i doprinijeti i kao razmjena iskustva.

U "Obuci o kanalima saradnje za borbu protiv međunarodnih zločina", koja je trajala četiri dana, kojoj je prisustvovalo 12 polaznika koji su radili u Interpolovoj jedinici Generalne uprave za sigurnost Bosne i Hercegovine između 13. i 16. aprila 2021. godine, objašnjene su dužnosti područja Interpola , svrha i strukturiranje, te su rečene dužnosti i aktivnosti oficira za vezu.

Ideje su u okviru obrazovanja,  razmijenjene u svjetlu nacionalne i međunarodne prakse, posebno međunarodnog terorizma, javnog poretka i krijumčarenja, međunarodnih baza podataka, državnog zakonodavstva i prakse polaznika.

Navodeći da su im organizovani kursevi donijeli veliku korist, učesnici su izjavili da će znanje koje su stekli na obuci, koristiti u svojim zemljama.

komentari (0)