Dobija li Sarajevo tramvajsku prugu Ilidža-Hrasnica?

Urbanističkim planom grada Saarajeva za period 1986-2015. godine planirana je bila i izgradnja tramvajske pruge od Ilidže do Hrasnice

Sarajevo 02.04.2021, 11:01 28.04.2021, 14:31
Dobija li Sarajevo tramvajsku prugu Ilidža-Hrasnica?

Vlada Kantona Sarajevo je, na prijedlog Ministarstva saobraćaja KS, donijela danas Odluku o usvajanju kapitalnog projekta "Izgradnja tramvajske pruge Ilidža-Hrasnica", u ukupnom iznosu od 46 miliona KM. 

Realizacija ovog projekta planirana je još Urbanističkim planom grada Sarajeva za period 1986-2015, kada je planirano smiještanje dvokolosiječne tramvajske pruge, uz pripadajuću kontaktnu i napojnu mrežu, sa tramvajskim stajalištima i novom okretnicom tramvaja kod nekadašnje fabrike FAMOS u Hrasnici. 

U Budžetu Kantona Sarajevo za 2021. godinu je planirano vanjsko zaduženje za realizaciju ovog projekta u ukupnom iznosu od 20 miliona eura, putem Evropske banke za obnovu i razvoj – EBRD.

Pojas za tramvajsku prugu planiran je u kontekstu primarne gradske–cestovne saobraćajnice od Ilidže do Hrasnice sa dva odvojena kolovoza sa po dvije saobraćajne trake širine po 3,5 metara, piše Fena. 

- Glavni projekt je završen 2019. godine, nakon čega su riješeni kompletni imovinsko-pravni odnosi i dobivena građevinska dozvola za izvođenje radova. Projekt je u visokom stepenu spremnosti i mogao bi se realizovati u dosta kratkom roku,   rekao je ministar saobraćaja KS Adnan Šteta.

Uvršten je i u Programa javnih investicija Kantona Sarajevo za period 2021-2023. godine, saopćila je Služba za protokol i press KS.

komentari (0)