IUS organizuje takmičenje na temu 'Pravo, demokratija i mladi': Najbolji rad osvaja stipendiju

Pravo učešća na takmičenju imaju učenici četvrtog razreda srednjih škola u Bosni i Hercegovini...

Sarajevo 27.04.2021, 09:32 28.04.2021, 14:54
IUS organizuje takmičenje na temu 'Pravo, demokratija i mladi': Najbolji rad osvaja stipendiju

Mladi u Bosni i Hercegovini, uprkos nezadovoljstvu zbog društvenog i ekonomskog položaja u kom se nalaze, su indisponirani da učestvuju u političkim procesima ove zemlje. Više od polovine ukupne populacije mladih u BiH ne ostvaruje svoje pravo glasa. Njihova participacija u civilnom društvu i radu nevladinih organizacija je zanemariva. Na pitanje da li bi napustili BiH ako bi im se ukazala šansa, većina mladih potvrdno klima glavom. Ne samo da bi otišli, jer to više nije apstraktno pitanje, nego je za mnoge mlade to ili realnost koju sprovode u djelo, ili opcija na koju mogu da računaju u bliskoj budućnosti.

Šta to muči mlade u BiH? Lista njihovih žalbi je podugačka. Visoka nezaposlenost, korupcija, neravnomjeran razvoj, etničke podjele, rodna diskriminacija, nepoštovanje ugovora o radu, neizvjesna politička atmosfera, nedostatak razumijevanja političke elite za njihove potrebe – samo su neke od stavki koje mladi nerijetko navode kao razlog zašto bi rado napustili BiH. Čini se da je samo neznatan broj mladih spreman na to da se uhvati u koštac sa problemima koji ih tište. Da bi se njihovi problemi rješavali kako na lokalnom nivou tako i na ostalim nivoima vlasti BiH, potrebno bi bilo da dođe do velikog zaokreta i da mladi aktivno pokušaju da utječu na demokratske procese u BiH. Pokušaja da se mladi motivišu u ovom smjeru je bilo, ali vidljivi rezultati su izostali.

Najnoviji doprinos rješavanju problematike mladih i njihove društveno-političke apstinencije nastoji da pruži Internacionalni univerzitet u Sarajevu. Naime, Pravni fakultet Internacionalnog univerziteta u Sarajevu (IUS) organizuje takmičenje iz demokratije u okviru kojeg će najboljim učesnicima biti dodjeljeno do 10 stipendija za studiranje prava na IUS-u. Tema takmičenja je Pravo, demokratija i mladi - pravo kao instrument za promivisanje demokratije u Bosni i Hercegovini iz perspektive mladih.

Pravo učešća na takmičenju imaju učenici četvrtog razreda srednjih škola u Bosni i Hercegovini.

Za učešće u takmičenju, potrebno je izraditi poster (op.a. takozvani srednjoškolski pano) i poslati ga najkasnije do 03. maja 2021. god. poštom (sa naznakom „poster competition“) na adresu Pravni fakultet Internacionalnog univerziteta u Sarajevu, Hrasnička cesta 15, 71210 Ilidža, Sarajevo ili putem elektronske pošte na flw@ius.edu.ba. Prezentacije postera će biti održane 15. maja 2021. god. i to preko aplikacije Microsoft Teams. Učesnici mogu da izrade poster i da održe prezentaciju na engleskom jeziku ili na jednom od zvaničnih jezika Bosne i Hercegovine.

Najbolji panoi i prezentacije na ovu temu će biti nagrađeni stipendijama za studiranje na Pravnom fakultetu Internacionalnog univerziteta u Sarajevu. Da li će ova inicijativa dati neki opipljiv rezultat, vrijeme će pokazati.

komentari (0)