TIKA u Sarajevu organizovala edukaciju iz oblasti geografsko-informacionih sistema

Sarajevo 03.11.2021, 15:32 03.11.2021, 15:38
TIKA u Sarajevu organizovala edukaciju iz oblasti geografsko-informacionih sistema
© TIKA

U Laboratoriju za geografsko-informacione sisteme, koji je turska Agencija za saradnju i koordinaciju (TIKA) nedavno uspostavila na Šumarskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, održana je online edukacija za studente, akademske radnike i eksperte iz sektora.

Online edukacija organizovana je u saradnji sa Tehničkim univerzitetom u Bursi, a polaznici su imali priliku steći znanje iz oblasti geografsko-informacionih sistema (GIS) i dronova.

U prvom dijelu online edukacije nazvane "Osnovne laboratorijske obuke za GIS", polaznici su učili o tehnikama i metodama koje će koristiti u istraživanjima koja će se provoditi u okviru gospodarenja šumama, koje čine približno polovicu površine Bosne i Hercegovine i imaju značajan udio u gospodarstvu zemlje, te zaštite tla i biološke raznolikosti.

Predavač na trodnevnoj edukaciji, u kojoj je učestvovalo 15 osoba, bio je profesor sa Šumarskog fakulteta Tehničkog unierziteta u Bursi Ali Ihsan Kadiogullari.

Polazinici edukacije prošli su i obuku za obradu fotografija dobivenih dronom, izradu modela terena i ortofoto karata, kao i obuku o različitim primjenama korištenja GIS-a u šumarstvu, piše AA.

komentari (0)