100 godina od velikog historijskog epa: Dan kada je svijetu pokazano da Anadolija ne može biti napadnuta

Velika ofanziva i bitka nazvana „Bitka vrhovnog komadanta“ završena je pobjedom 30. augusta.

TURKIYE 30.08.2022, 11:33 30.08.2022, 12:10
100 godina od velikog historijskog epa: Dan kada je svijetu pokazano da Anadolija ne može biti napadnuta
© AA

Na današnji dan prije 100 godina, pobjedom u Bitci kod Dumlupinara, jedan narod je ustao iz pepela. Tih dana pokazano je cijelom svijetu da Anadolija ne može biti napadnuta.

Pobjeda 30. augusta najvažnija je prekretnica u turskoj historiji. Veliki vođa Mustafa Kemal Ataturk, opisao je ovu ofanzivu kao „Velika ofanziva“,  a bio je to jedan od najkrvavijih ratova u historiji Turkiye.

Davne, 1919. godine, nakon Prvog svjetskog rata saveznici su okupirali Anadoliju a vojska neprijateljskih država naselila brojne gradove, poput Istanbula, Adane, Urfe, Maraša, Samsuna.

Nakon otvaranja Velike narodne skupštine Turkiye 1920. godine, okupacione snage su pojačale svoju represivnu politiku. Turski narod je nastavio korak po korak da se bori protiv raznih pritisaka.

Godinu dana, kasnije izvojevana je velika pobeda. U ratu koji je trajao 22 dana i 22 noći u Sakariji, turski narod je krvlju, vatrom i bajonetima krenuo u bitku za pobjedu. Bitka kod Sakarije, u kojoj su obje strane pretrpjele velike gubitke, bila je jedna od prekretnica u ratu za nezavisnost.

Nakon krvavih sukoba u Sakariji, počele su pripreme za potpuno protjerivanje neprijateljske vojske iz zemlje. Poduzeti su koraci da se pridobije svjetsko javno mnijenje i dođe do cilja Nacionalnog pakta. S jedne strane, pokazalo se da turska vlast želi mir, a ne rat, a s druge strane, izboreno je ne samo neutralnost već i prijateljstvo neprijatelja koji su se borili na istočnom i južnom frontu. Sklopljeni su razni sporazumi sa Rusijom, Armenijom, Gruzijom, Azerbejdžanom i Francuskom. Uprkos pokušajima da se postigne mir, saveznici su odbijali uslove, što je rezultiralo borbom za spas Anadolije.

Turski narod je nastavio sa pripremama za ofanzivu. Plan napada, koji se očekivao na proljeće, je odgođen. 

Nakon pobjede u Sakarji, broj vojnika, koji je iznosio 100 hiljada, povećan je na 200 hiljada. Povećan je i broj pušaka, mitraljeza i topova... Svjetska javnost smatrala je da turska vojska nema sposobnost napada i da neće biti uspješna. Međutim, turska vojska je bila moralno superiorna, a kao rezultat deset mjeseci neprekidnog rada, dosta je napredovala. Pripreme za Veliku ofanzivu odvijale su se u velikoj tajnosti.

Prebacivanja trupa vršene su noću, odmarali su se u natkrivenim prostorima, nigdje nisu ostavljani tragovi. Neke jedinice su bile raspoređene od juga prema sjeveru kako bi zavarale neprijatelja.

Vrhovni komadant Mustafa Kemal Ataturk započeo je Veliku ofanzivu 26. augusta 1922. godine, nakon tajne pripreme. Zauzeo je svoje mjesto u Kocatepeu, unutar granica Afyonkarahisara, da bi ujutro zajedno sa  načelnikom Generalštaba Fevzi-pašom, komandantom Zapadnog fronta Ismet-pašom vodio bitku a zatim je izdao naređenje za napad.

Velika ofanziva počela je u ujutro artiljerijskom vatrom. Turski vojnici su zauzeli Tinaztepe i udaljili neprijatelja od Belentepea i Kalecik Sivrisija.

Prvog dana ofanzive, jedinice Prve armije zauzele su položaje prve linije neprijatelja, Peti konjički korpus je uspješno napao transportne linije neprijatelja, dok je Druga armija bez prekida nastavila sa otkrivanjem fronta.

Sljedećeg dana u jutarnjim satima turska vojska je ponovo napala na svim frontovima.

U međuvremenu, komandant divizije, potpukovnik Rešat, dobio je naređenje od komandanta korpusa da "zauzme brdo Čigiltepe do podneva". Sve divizije na frontu su jednu po jednu osvajale svoje ciljeve. Ostala je samo ta divizija, čija se ofanziva nije razvila. Po ovom naređenju, potpukovnik Rešat je ponovo napao, ali i dalje bez rezultata. Nekoliko sati kasnije pao je i Čigiltepe. Kako se ofanziva razvijala tako je sve više gradova bilo osvojeno. A već 30. augusta vrhovni komadant Mustafa Kemal Ataturk, naredio je trupama da se napadne Zafertepe Čalkoj.

Velika ofanziva i "Bitka vrhovnog komandanta",  završena je pobjedom 30. augusta. Žestoki sukobi nastavljeni su tokom cijelog dana. Vrhovni komandant Ataturk je ocijenio situaciju te odlučio da što prije okonča bitku za pobjedu. U bici kod Dumlupinara, koju je režirao Mustafa Kemal Ataturk, turska vosjka u potpunosti opkolila i uništila grčke trupe. Velika ofanziva i bitka nazvana „Bitka vrhovnog komadanta“ završene su pobjedom 30. augusta.

Izvor: Trthaber, Haberturk, Aksam/ Priredila: Redakcija Balkan News

komentari (0)