'Kapija turske historije' u Mongoliji: Iz domovine Ötüken

Iako su prvi tragovi u kojima se spominje naziv “Turci “ do sada bili Orhunski spomenici, otkrićem spomenika İlteriş Kağan, ta činjenica se promijenila te se uvidjelo da je İlteriş Kağan najstariji spomenik u kojem se prvi put spominje naziv "Turci"

Upoznajmo Turkiye 29.08.2022, 13:12 29.08.2022, 16:29
'Kapija turske historije' u Mongoliji: Iz domovine Ötüken
© AA

Autor teksta: Ersin Akbulut

Ako u duši Turaka postoji jedna planina, ime joj je Tanšan.  Ako u duši Turaka postoji jedna rijeka, ime joj je Orhon. Turkijski svijet je započeo dan uz vijest o novom, veoma bitnom otkriću.  Arheološkim iskopavanjima provedenim u regiji Ötüken u Mongoliji, u saradnji sa Međunarodnom turskom akademijom i Institutom za arheologiju mongolske akademije nauka, pronađeni su mauzolej İlterişa Kağana, oca Kül Tigina te Bilge Kağana. Inače, osnivača Drugog turskog kaganata. 

Darhan Kıdırali, predsjednik Međunarodne turske akademije, govoreći na konferenciji za novinare u Ulan Batoru, glavnom gradu Mongolije, podsjetio je da su iskopavanja započeta u Ötükenu 2019. godine od danas veliki uspjeh.

Rezultat tog iskopavanja je kompleks İlteriş Kağan, koji je spronalaskom oživio državu Göktürka. Iako su prvi tragovi u kojima se spominje naziv “Turci “ do sada bili Orhunski spomenici, otkrićem spomenika İlteriş Kağan, ta činjenica se promijenila te se uvidjelo da je İlteriş Kağan najstariji spomenik u kojem se prvi put spominje naziv "Turci".

Prema izjavama Kıdıralija, površina koja je od zapada ka istoku izgrađena u ovalnom obliku iznosi 49 kvadratnih metara. U tom prostoru se nalazi oltar, kamene ljudske figure, statua lava sa dva mladunčeta i dvije statue u obliku ovce. Na ulazu ovog prostora nalaze se balbali (op. stari turski nadgrobni spomenici), jedan od važnih elemenata turske kulture. Na području u kojem se nalazi 51 balbal smještena je bogomolja.

Navodi se da je pored teksta napisanog turskim alfabetom na dvije strane spomenika, jedna strana ispisana sogdijskim pismom. Riječi pronađene na spomeniku, koje još nisu u potpunosti pročitane su: Bog, Turci, Kutluk ( op.a Kaganat), Divizija...

Navodeći da je starim turskim pisanim spomenicima dodat novi te da se natpisi za period Göktürka ne sastoje samo od spomenila Kül Tigin, Bilge Kağan i Tonyukuk, Kıdırali je naveo da tradicija stvaranja spomenika datira još od ranijih vremena.

O pisanim spomenicima pronađenih tokom iskopavanja studiju će napraviti stručnjaci koji će ih potom predstaviti u glavnim gradovima turkijskih država.

Spomenik Kül Tigin je prvo djelo turske književnosti napisano u umjetničkom stilu.   Počevši od prvog reda koji počinje frazom "Teŋri teg teŋride bolmuş Türk Bilge Kağan ", (slobodnom prevodu označava onog koji je bio na nebu kao Bog), predstavlja veličanstveni poziv koji dolazi s nebesa.

Spomenik Kül Tigin ima veoma važnu ulogu u turskoj historiji. Spomenik se naziva kapijom turske historije. Čestitam cijelom turkijskom svijetu na pronalasku spomenika İlteriş Kağan, ključa spomenika Kül Tigina, pomenute kapija turske historije. Čvrsto vjerujemo da će se novim iskopavanjima u domovini doći do novih i drugačijih otkrića.

komentari (0)