Najgledaniji videi

Popularni videi

Upoznajte Evliju Čelebiju

Generalno 30.03.2023, 13:29

Pravo ime bilo mu je Evlija ibn Derviš Mehmed Zili, ali su ga zvali Čelebi ili Efendi što na turskom znači „gospodin“. Visok očev položaj zlatara i porodične veze majke, čije ime nije spomenuo ni u jednom putopisu, omogućili su mu da se obrazuje na dvoru Sultana Murata IV. Na svoje prvo putovanje Evlija Čelebija kreće kao mladić od 20 godina, davne 1640. Upoznajte najvećeg putopisca svćh vremena!

komentari (0)