Uređivačka politika

Uređivačka politika

Balkan News uređivačka politika

U slučaju da se u vizuelnim i audio emisijama povrijedi dostojanstvo i čast pojedinaca ili postoje neistinite publikacije o njima, pojedinci imaju pravo demantovanja zbog ispravke tih emisija.

Pravo na ispravak je od velike važnosti u smislu zaštite časti i dostojanstva pojedinaca i osiguranja da je društvo na odgovarajući način informirano, a pruža osobi mogućnost da se brani i štiti oštećena lična prava.

U slučaju publikacije koja krši čast i dostojanstvo pojedinaca ili u slučaju lažnih publikacija u periodičnim izdanjima, osobe koje su time oštećene poslat će demant u roku od dva mjeseca, od datuma spomenute publikacije;

  • Ne sadrži nikakav kriminalni element,
  • Pismo o ispravci i odgovoru koje nije u suprotnosti sa zakonski zaštićenim interesima trećih strana,

Odgovorni menadžer je dužan da članak objavi u istim fontovima i na isti način, na stranicama i u kolonama odgovarajuće publikacije, u prvom primjerku nakon tri dana od dana prijema članka u dnevnoj periodici, bez ikakvih ispravki i dopuna.