Vrijednost zadnjih deset dana Ramazana

Prema stanovištu uleme, Lejletu-l-kadr je ove godine 17. aprila

VIJESTI 11.04.2023, 09:55 11.04.2023, 10:45
Vrijednost zadnjih deset dana Ramazana
© AA

Muslimanski vjernici ušli su u zadnju trećinu mjeseca Ramazana, posljednjih deset dana blagoslovljenog mjeseca koje se smatraju najznačajnijim.

Među tim noćima nalazi se i najposebnij noć, Lejletul – Kadr, najodabranija noć u godini koja je bolja od hiljadu mjeseci. Tačan datum ove noći čovječanstvu nije poznat, iako je pouzdano da se ona nalazi u jednoj od neparnih noći u posljednjih deset dana Ramazana (21., 23., 25., 27. ili 29. noć).

Poslanik Muhammed je rekao:

- Tražite Lejletul – Kadr u posljednjih deset dana, u neparnim noćima. (Hadis, Buhari i Muslim)

Najviše je sloge i vjerovanja da je Poslanik sugerisao na 27. noći Ramazana. U izvještaju Ubejja ibn Ka’ba stoji:

- Kunem se Allahom da znam u kojoj noći je Lejletul – Kadr. To je noć u kojoj nam je Božiji Poslanik naredio da obavljamo namaz. To je noć uoči 27. dana Ramazana. Može se prepoznati po tome što će Sunce toga dana izaći rano ujutro, biće bijelo i bez ikakvih zraka. (Muslim)

Prema stanovištu uleme, Lejletu-l-kadr je ove godine 17. aprila

Ebu Hurejre pripovijeda da je Poslanik Muhammed rekao:

- Ko provede Lejletul – Kadr u molitvi, vjerujući u Allaha i tražeći Njegovu nagradu, biće mu oprošteni svi prethodno učinjeni grijesi. (Buharija, Muslim)

Posljednjih deset noći Ramazana, Božiji poslanik Muhammed je provodio u cjelodnevnom ibadetu (itikaf). Praktikovanje itikafa je preporučeno djelo. Definiše se kao povlačenje u džamiju s ciljem činjenja dodatnog ibadeta. Svrha itikafa je isključivo potpuna predanosti Bogu. 

Velikodušnost

U zadnjoj treći Ramazana preporučuje se posebna darežljivost. Dobra djela učinjenja u ovom blagoslovljenom mjesecu vrijednija su nego u drugim mjesecima, posebno zbog činjenice da su ljudi tokom ovog mjeseca zaokupirani postom i činenjem ibadeta što ih spriječava od priskribljivanja dunjalučke nafake.

Aiša, radijallahu anha, je rekla:

- Poslanik (a.s.) bi davao sve od sebe (u ibadetu) u posljednjih 10 dana (ramazana) , više nego u drugim vremenima. (Muslim)

Više namaza i učenje Kur’ana

Iskrena molitva i dova za oprost, učenje Kur’ana, donošenje salavata i klanjanje nafila su primjeri dobrovoljnih i lijepih ibadeta, naročito u ovim noćima.  U ovih posljednjih nekoliko dana važno je maksimalno iskoristiti ramazanske blagodati.

Davanje sadake u posljednjih 10 noći

Posljednjih 10 dana ramazana prilika je da dobijemo višestruke nagrade udjeljivanjem sadake.

Poslanik Muhammed je rekao:

- Sadaka gasi grijeh kao što voda gasi vatru. (Hadis, Tirmizi)

 Također je rekao da Allah nudi olakšanje na Sudnjem danu za one koji daju sadaku: “Vjernikov hlad na Kijametskom danu bit će njihova sadaka“ (Tirmizi).

komentari (0)