Zbog negiranja genocida u Srebrenici protiv novinara Tanjuga podnesena krivična prijava

Kao dokaz iznijetih tvrdnji IGK je predao materijalni dokaz iz medija u kome se jasno i nedvosmisleno vidi negiranje genocida u Srebrenici, što je krivično djelo

VIJESTI 10.11.2021, 11:37
Zbog negiranja genocida u Srebrenici protiv novinara Tanjuga podnesena krivična prijava
© Facebook

 Institut za istraživanje genocida Kanada (IGK) podnio je Tužilaštvu Bosne i Hercegovine krivičnu prijavu protiv novinara Tanjuga Marka Ivasa zbog javnog negiranja genocida u Srebrenici. 

Institut je podsjetio da je novinar Tanjuga Marko Ivas u kabinetu predsjedavajućeg Predsjedništva Bosne i Hercegovine, Željke Komšića, u Sarajevu tokom intervjua 9. novembra negirao genocid u Srebrenici koji je utvrđen pravosnažnim presudama međunarodnih i nacionalnih sudova, na koji način je počinio krivično djelo iz člana 145a stav (3) Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine (Zakon o dopuni Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine objavljen u "Službenom glasniku BiH", broj: 46/21).

Kao dokaz iznijetih tvrdnji IGK je predao materijalni dokaz iz medija u kome se jasno i nedvosmisleno vidi negiranje genocida u Srebrenici, što je krivično djelo.

IGK podsjeća da je Komšić tokom intervjua kazao kako je genocid u Srebrenici utvrđen presudama međunarodnih sudova, te da se o tome ne može diskutovati.

Novinar je potom kako je to njegov (Komšićev, op.a.) stav, a predsjedavajući Predsjedništva BiH odgovorio je: “Ne, to nije moj stav, to piše u presudama.”

- Sa kojima ste vi saglasni, dodao je novinar, a Komšić upitao: “Vi, niste?”

- Ja sa tom presudom nisam saglasan, odgovorio je novinar Tanjuga, na što je Komšić skinuo mikrofon, te prekinuo intervju.

- Novinar, dakle nije baratao činjenicama, već vlastitim komentarom i mišljenjem koji direktno negiraju sudske, naučne i historijske činjenice o genocidu u Srebrenici. Novinar je negiranjem genocida u Srebrenici ponizio žrtve genocioda ali i međunarodne sudove, međunarodno pravo, međunarodnu pravdu i međunarodne institucije, posebno UN, navode iz IGK-a.

Pravni tim IGK smatra da iznijeti materjalni dokazi od strane osumnjičenog novinara nedvosmisleno predstavljaju namjerno i svjesno kršenje odredbe člana 145a stav (3) Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine koji glasi:

Član 145a stav (3) Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine glasi:

- (3) Ko javno odobri, porekne, grubo umanji ili pokuša opravdati zločin genocida, zločin protiv čovječnosti ili ratni zločin utvrđen pravosnažnom presudom u skladu s Poveljom Međunarodnog vojnog suda pridruženom uz Londonski sporazum od 8. avgusta 1945. ili Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju ili Međunarodnog krivičnog suda ili suda u Bosni i Hercegovini, a usmjereno je protiv grupe osoba ili člana grupe određene s obzirom na rasu, boju kože, vjeroispovijest, porijeklo ili nacionalnu ili etničku pripadnost, i to na način koji bi mogao potaknuti na nasilje ili mržnju usmjerenu protiv takve grupe osoba ili člana takve grupe, kaznit će se kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina."

Zbog svega navedenog, pravni tim IGK smatra da postoji osnovana sumnja da su u djelovanju osumnjičenog novinara Tanjuga Marka Ivasa ostvarena sva bitna obilježja krivičnog djela iz odredbe člana 145a stav (3) Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine te traži da Tužilaštvo Bosne i Hercegovine hitno poduzme sve Zakonom predviđene radnje i aktivosti te protiv osomnjičenog pokrene krivični postupak u skladu sa Zakonom.

IGK je ranije podnio krivične prijave protiv člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorada Dodika i predsjednice bosanskohercegovačkog entiteta Republika Srpska Željke Cvijanović za negiranje genocida i negiranje države Bosne i Hercegovine. IGK će o ovoj krivičnoj prijavi informisati nadležne političke i druge subjekte Kanade.

komentari (0)