Kozija ćuprija:  Simbol jednog vremena 

BiH 25.09.2021, 12:29 27.09.2021, 14:12

Kozija ćuprija nalazi se u kanjonu rijeke Miljacke nekoliko kilometara istočno od starog centra grada Sarajeva. Put na kojem je premošćavala rijeku je čuveni carigradski drum, tj. put kojim se, u doba osmanske vladavine, iz Sarajeva išlo prema istočnim dijelovima Carstva, sve do Carigrada.

Bila je to ćuprija na kojoj su se u osmansko doba dočekivali veziri, odnosno carski namjesnici. Tu bi vezira dočekivali svi istaknuti ljudi u Sarajevu ali i oni obični, jer je to u tada bio jedan od najvažnijih događaja.

Prema pričama, kada dođe novi vezir, oni najhrabriji momci skakali bi u Miljacku, a vezir bi im davao novac.

U narodu za ovaj most vezuje se i legenda. Priča se da je siromašni pastir čuvajući koze primijetio da su se neobično dugo zadržavali oko grmova na rijeci. Kada je malo bolje pogledao ispod grma, pronašao je staknenik pun zlatnika. Tim je novcem platio je školovanje, a nakon mnogo godina, kada je postao ugledan i bogat, odlučio je sagraditi most na Miljacki, na istom mjestu gdje su koze ukazivale na njegovo zlato.

Kozija ćuprija je jedan od četiri stara mosta na području grada koji su još uvijek sačuvani. Most je 2004. godine proglašen nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine.

komentari (0)