Svjetski dan borbe protiv trgovine ljudima: BiH postigla značajan napredak, ali je potrebno uraditi još više

Državni koordinator za borbu protiv trgovine ljudima BiH Samir Rizvo kazao je kako je Bosna i Hercegovina prošla dug put u borbi protiv trgovine ljudima...

BiH 30.07.2021, 13:59 30.07.2021, 22:13
Svjetski dan borbe protiv trgovine ljudima: BiH postigla značajan napredak, ali je potrebno uraditi još više
© AA

Bosna i Hercegovina je postigla značajan napredak u borbi protiv trgovine ljudima, a napori ove zemlje u toj oblasti ocijenjeni su pozitivnim i u ovogodišnjem Globalnom izvještaju o stanju u oblasti trgovine ljudima kojeg objavljuje Vlada Sjedinjenih Američkih Država. BiH je ostvarila napredak, ali je potrebno uraditi mnogo više, poručeno je i na današnjoj konferenciji za novinare u Sarajevu. 

Ove godine obilježava se 21. godišnjica usvajanja Protokola Ujedinjenih nacija za sprečavanje, suzbijanje i kažnjavanje trgovine ljudima, poznatog kao Palermo protokol. Također, prošlo je 26 godina od kada je IOM globalno započeo provedbu programa za borbu protiv trgovine ljudima.

Tim povodom je i Međunarodna organizacija za migracije (IOM) u Bosni i Hercegovini, zajedno s Državnim koordinatorom za borbu protiv trgovine ljudima u BiH pri Ministarstvu sigurnosti BiH, danas predstavila aktivnosti realizovane u okviru projekta "Kratkoročna i srednjoročna podrška u naporima u oblasti borbe protiv trgovine ljudima u BiH" kojeg finansiraju Agencija Sjedinjenih Američkih Država za međunarodni razvoj (USAID BiH) i Ured za borbu protiv međunarodne trgovine drogom i provođenje zakona Ministarstva vanjskih poslova Sjedinjenih Američkih Država (US DOS / INL). Naročit značaj predstavlja ovogodišnji Globalni izvještaj o stanju u oblasti trgovine ljudima kojeg objavljuje Vlada Sjedinjenih Američkih Država i napredak koji je prepoznat u BiH.

Na konferenciji je naglašeno kako je trgovina ljudima jedna od tri najprofitabilnije kriminalne aktivnosti u svijetu, u stalnom je porastu, na godišnjem nivou ostvare se prihodi od 32 milijarde dolara, javlja AA. 

Robert R. Lopez, v.d. direktora misije USAID-a u BiH, izrazio je zadovoljstvo i čestitao institucijama Bosne i Hercegovine predvođene državnim koordinatorom za borbu protiv trgovine ljudima, na njihovom neumornom i predanom radu u prošloj godini, koji je rezultirao stavljanjem Bosne i nadogradnju Hercegovine na Tier 2 Liste za praćenje Izvještaja State Departmenta.

- BiH je postigla značajan napredak u borbi protiv trgovine ljudima, uključujući jačanje Udarne grupe za borbu protiv trgovine ljudima, uspostavu neformalne mreže specijaliziranih tužilaca i istražitelja i uspostavljanje regionalnih timova za praćenje radi koordinacije napora u borbi protiv trgovine ljudima, rekao je Lopez, podvlačeći kako se mora uraditi više, naročito kada je riječ o procesuiranju osoba uključenih u ovakvu vrstu kriminala, kao i uraditi više na polju pružanja podrške žrtvama trgovine ljudima.

IOM će nastaviti pružati važnu i neophodnu podršku vladi BiH u unapređenju sveukupnog odgovora u upravljanju migracijama. Suzbijanje trgovine najugroženijim kategorijama ostaje prioritet i fokus IOM-a, navela je šefica misije IOM-a u BiH Laura Lungarotti. Ona je naglasila kako IOM stavlja djecu žrtve trgovine ljudima u središte svoje globalne kampanje ove godine.

- Dokazi pokazuju da su djeca migranti bez pratnje najranjivija kategorija. Iako je u BiH postignut napredak, broj identificiranih stranih žrtava trgovine ljudima u BiH i dalje je nizak. Prošle godine, od 70 identificiranih, samo 7 su bili stranci. IOM BiH će i dalje fokusirati svoje operacije i podršku u ovoj specifičnoj oblasti u borbi protiv trgovine ljudima u BiH, navela je Lungarotti.

Državni koordinator za borbu protiv trgovine ljudima BiH Samir Rizvo kazao je kako je Bosna i Hercegovina prošla dug put u borbi protiv trgovine ljudima.

- Trgovina ljudima jeste fenomen koji ima sigurnosnu i humanitarnu komponentu, to je fenomen koji je veoma kompleksan i koji je zahtijeva koordiniran odgovor na njega. BiH se suočava s ovim problemom već dugi niz godina, s tim što smo prinuđeni da naš odgovor na taj fenomen prilagođavamo situaciji na terenu, promjenama u oblicima i načinima vršenja krivičnih djela trgovine ljudima, rekao je Rizvo.

Podvukao je kako su poduzeti značajni napori u prošloj godini na svim nivoima vlasti da bi se poboljšala borba protiv trgovine ljudima, a uloženi napori rezultirali su uspjehom u kontekstu većeg broja identifikovanih žrtava.

- U protekloj 2020. godini imali smo 70 identifikovanih slučajeva, to je bilo značajno povećanje u odnosu na 61 žrtvu identifikovanu u 2019. godini. Statistički pokazatelji za prvih šest mjeseci ove godine pokazuju da je identifikovano 47 žrtava, rekao je Rizvo.

Dodao je također kako je time povećan i broj istraga i optužnica, donesene su pravosnažne presude sa najvećom kaznom za ovaj zločin, 10 godina za trgovce djecom, a taj napredak je prepoznat i u Izvještaju Vlade SAD-a za 2021 godinu.

Mirsad Ribić, koordinator lokalnog koordinacionog tima za borbu protiv trgovine ljudima Brčko Distrikta, kazao je kako su na tom području u prošloj godini zabilježili dva slučaja, jednim slučaju prisilnog prosjačenja, te jednom slučaju prisilnog braka.

Ovogodišnji slogan obilježavanja Svjetskog dana u borbi protiv trgovine na globalnom nivou je "Glasovi žrtava trasiraju put" čime se žrtva trgovine ljudima stavlja u središte kampanje i ističe važnost slušanja i učenja od preživjelih trgovine ljudima, Kampanja prikazuje preživjele kao ključne aktere u borbi protiv trgovine ljudima i fokusira se na ključnu ulogu koju imaju u uspostavljanju efikasnih mjera za sprečavanje ovog zločina, identifikaciju i spašavanje žrtava i pružanje podrške na putu ka rehabilitaciji.

Kroz projekt kojeg finansira USAID Misija u BiH i US DOS/INL, IOM BiH kontinuirano radi na jačanju kapaciteta ključnih aktera uključenih u nacionalni referalni mehanizam, kroz direktnu podršku Uredu koordinatora za borbu protiv trgovine ljudima pri Ministarstvu sigurnosti BiH, za pristup orijentisan ka žrtvi u svim naporima borbu protiv trgovine ljudima u BiH.

Preko 600 službenika, predstavnika ključnih sektora koji su u prvom kontaktu s potencijalnim žrtvama trgovine ljudima (socijalni radnici, inspektori rada, policijski službenici, tužioci, uposlenici privremenih prihvatnih centara, profesionalni iz sektora obrazovanja i zdravstva) su obučeni da prepoznaju osnovne indikatore trgovine ljudima s ciljem proaktivne identifikacije žrtava trgovine ljudima. Takođe, referalni put i senzitizirano postupanje s žrtvama trgovine ljudima radi pružanja podrške i zaštite žrtvama trgovine je dodatno ojačan kroz inter-sektorske edukacije namijenjene imenovanim predstavnicima inoviranog referalnog mehanizma zaštite žrtava trgovine ljudima.

Krivično gonjenje počinilaca je takođe osnaženo kroz niz edukacija i podršku datu ključnim akterima na temu istraživanja i procesuiranja počinilaca ovog teškog krivičnog djela, uz stavljanje fokusa na senzitiziran pristup i postupanje sa žrtvom u ovim procesima. Kontinuirana podrška je data i Udarnoj grupi za borbu protiv trgovine ljudima i organizirane ilegalne imigracije kroz organizaciju sastanaka i obuka za imenovanu neformalnu mrežu specijaliziranih tužilaca i istražilaca za borbu protiv trgovine ljudima sa svih nivoa vlasti.

Konačno, projekt je podržao i ojačao institucionalni okvir za borbu protiv trgovine ljudima kroz davanje podrške Uredu koordinatora za borbu protiv trgovine ljudima u procesu reforme nacionalnog referalnog mehanizma kako bi se osiguralo poboljšanje međuresorne suradnje, dosljednost referalnog mehanizma i njegova kompatibilnost sa ukupnim administrativno-pravnim okvirom u BiH. U tom pogledu, značajan element osiguranja adekvatne koordinacije i sistemskog pristupu u praćenju i izvještavanju o slučajevima trgovine ljudima je dat kroz izradu statističkog portala za ujednačeno i usklađeno prikupljanje, analiza, obrada i izvještavanje o slučajevima trgovine ljudima.

Krajnji cilj procesa reforme je da se unaprijedi sistem zaštite i pomoći žrtvama trgovine ljudima. Projekat je podržao i napore nadležnih institucija u istraživanju i procesuiranju ovog krivičnog djela.

komentari (0)