Vlada FBiH ograničila cijenu peleta na 560 KM

Donošenjem ove odluke, kako je obrazloženo, omogućava se prevazilaženje trenutnih poremećaja na tržištu peleta i postizanje kompromisnih rješenja kojim će se obezbijediti kako održivost poslovnih subjekata iz oblasti drvoprerade, tako i pristupačnost visine cijene za domaće stanovništvo

BiH 10.11.2022, 12:32
Vlada FBiH ograničila cijenu peleta na 560 KM
© AA

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je, na današnjoj sjednici u Sarajevu, donijela odluku o propisivanju mjere neposredne kontrole cijena određivanjem najvišeg nivoa cijena za pelet. Ovom odlukom propisana je najviša prodajna cijena peleta, koja ne može prelaziti 480 konvertibilnih maraka (KM) plus PDV, što će u konačnici iznosti 561,60 KM, u trgovini na malo, po toni u svim pakovanjima.

Federalno ministarstvo trgovine predložilo je Vladi Federacije BiH donošenje ove odluke, a kao razlog za propisivanje ove mjere navedena je prevencija i suzbijanje nerealnog utvrđivanja cijena i eventualnog nepoštenog ponašanja pojedinih proizvođača i trgovaca peletom, zaštita ekonomskih interesa građana i omogućavanja uredne snabdjevenosti tržišta.

"U obrazloženju je također napomenuto da su u proteklom periodu poslovne politike proizvođača i trgovaca peletom prvenstveno bile orijentirane ka izvozu, s ciljem ostvarivanja za njih maksimalnog profita, a pri tome ne vodeći dovoljno računa o zadovoljenju potreba domaćeg tržišta, kako količinski, tako i cjenovno. Ovo ministarstvo navodi da se u tom kontekstu posebno ističu trgovci koji su, zbog enormno povećane potražnje za peletom bili u izuzetno povoljnoj tržišnoj poziciji i motivirani isključivo svojim interesom, formirali nerealno i neopravdano visoke cijene", navodi se u saopštenju iz Vlade FBiH.

Donošenjem ove odluke, kako je obrazloženo, omogućava se prevazilaženje trenutnih poremećaja na tržištu peleta i postizanje kompromisnih rješenja kojim će se obezbijediti kako održivost poslovnih subjekata iz oblasti drvoprerade, tako i pristupačnost visine cijene za domaće stanovništvo, piše AA. 

Istaknuto je i da je Vlada Republike Srpske donijela odluku o privremenoj mjeri ograničenja visine cijene peleta, koja je objavljena u Službenom glasniku RS-a 4. novembra i stupit će na snagu osmog dana od dana objavljivanja, odnosno 12. novembra godine.

Federalno ministarstvo trgovine obraložilo je da će današnja odluka Vlade Federacije BiH o propisivanju mjere neposredne kontrole cijena određivanjem najvišeg nivoa cijena za pelet biti objavljena u sutrašnjem izdanju Službenih novina Federacije BiH, i stupit će na snagu narednog dana od dana objavljivanja, odnosno 12. novembra, tačnije istog dana kao i u Republici Srpskoj.

"S obzirom na činjenicu da je Bosna i Hercegovina jedinstveni ekonomski prostor donošenjem ove odluke i za teritorij Federacije BiH u cijelosti se omogućava sinhronizirano postupanje u oba entiteta, ravnopravan tretman poslovnih subjekata i zaštita potrošača u Bosni i Hercegovini", dodaje se u saopštenju.

komentari (0)