Bosanskohercegovačke hadžije obavile umru

Hadžije će do početka obreda hadža imati slobodno vrijeme koje mogu koristiti za individualne ibadete, a organizatori ovogodišnjeg odlaska na hadž podstiču sve bh. hadžije da sve namaze obavljaju u haremu Kabe, ukazujući na nagradu za namaze obavljene u najsvetijoj džamiji

BiH 01.07.2022, 09:09
Bosanskohercegovačke hadžije obavile umru
© AA

Sve bosanskohercegovačke hadžije su obavile umru tokom protekle noći i u ranim jutarnjim satima, objavila je Muslimanska informativna novinska agencija (MINA) iz Ureda za hadž i umru Islamske zajednice (IZ) u Bosni i Hercegovini. 

Sve bosanskohercegovačke hadžije su dobro i zdravo i predviđeni plan aktivnosti teče veoma dobro.

Naime, hadžije je po dolasku iz Medine u Meku svečano dočekalo hotelsko osoblje izvodeći prigodan kulturno-umjetnički program, dijeleći poklone i kolače. Nakon dvosatnog odmora i večere, hadžije su krenule prema Ka'bi kako bi obavili prvi ovogodišnji obred - umru.

Dvogodišnja pauza zbog pandemije je učinila da se vjernička srca zažele Božije kuće i u haremu Bejtullaha je moguće vidjetu ozarena lica ljudi iz cijelog svijeta. Bh. hadžije su prvo obavile tavaf (obilazak oko Ka'be), nakon čega su klanjale dva rekata ispred Mekami Ibrahima, a potom su obavile Sa'j (brzi hod između Safe i Merve), proučile dovu i klanjale jacija-namaz, nakon čega su se vratile u hotel.

Hadžije će do početka obreda hadža imati slobodno vrijeme koje mogu koristiti za individualne ibadete, a organizatori ovogodišnjeg odlaska na hadž podstiču sve bh. hadžije da sve namaze obavljaju u haremu Kabe, ukazujući na nagradu za namaze obavljene u najsvetijoj džamiji.

Hadžije su u Mekki smještene u hotelu koji se nalazi oko dva km od Harema Ka'be. Kako bi se hadžijama olakšao odlazak na dnevne namaze, obezbijeđeni su autobusi koje stalno prevoze naše hadžije od hotela do Harema Kabe i nazad.

Također, u prostorijama hotela postoje dva mesdžida u kojima se zajednički klanjaju namazi za hadžije koje nisu u mogućnosti da namaze klanjaju u Haremi šerifu, navela je MINA.

komentari (0)