Sjećanje na 2. i 3. maj 1992: Šta se tada dešavalo?

BiH 03.05.2022, 11:31 03.05.2022, 11:52
Sjećanje na 2. i 3. maj 1992: Šta se tada dešavalo?
© Internet

Početak maja, tačnije 2. i 3. maj 1992. godine bio je početak četverogodišnjeg užasa za građane Sarajeva.

Jugoslovenska narodna armija i paravojne snage bosanskih Srba su 2. maja 1992. godine krenuli u osvajanje Sarajeva, glavnog grada Bosne i Hercegovine. Sa ciljem da ovladaju Predsjedništvom RBiH i ključnim objektima u centru grada kao i presjecanjem i osvajanjem grada, napadi JNA nisu jenjavali.

Uništena je tada glavna pošta a tenkovi su došli do centra grada. Uprkos vojnoj jačini JNA, specijalna jedinica policije i teritorijalna odbrana, sastavljena uglavnom od građana, zaustavila je neprijtelja.

Tog 2. maja 1992. godine, vraćajući se sa pregovora u Lisabonu na sarajevskom aerodromu uhapšen je i zarobljen Alija Izetbegović, predsjednik Predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine. 

Uz velike napore, putem veze preko radija- televizije, Alija Izetbegović saopštio je tadašnjem članu Predsjedništva RBiH Ejubu Ganiću da se nalazi u kasarni u Lukavici. Sa Izetbegovićem je tada razgovarao i Stjepan Kljuić, koji je kazao da se moraju postaviti preduslovi. Jedan preduslov bio je prekid paljbe na grad i dovođenje Izetbegovića u grad, kako bi se vojsci JNA omogućio povratak putem kojim je i došla. Ovaj događaj bio je uvod u ono što će se dešavati narednog dana, 3. maja, kad je JNA počela s izvlačenjem jedinica iz kasarne u starom dijelu grada, na Bistriku, a nakon mukotrpnih pregovora dogovorena je razmjena Izetbegovića.

Kolona vojnih vozila, u kojoj je bilo 261 osoba, krenula je iz kasarne na Bistriku ali je zaustavljena u Dobrovoljačkoj ulici. Uprkos naređenju da se obustavi vatra, konvoj je napadnut. U tom napadu smrtno je stradalo sedam a ranjeno 14 osoba.

komentari (0)