U FBiH 1,85 miliona radno sposobnog stanovništva: Ekonomski aktivno 46,7 posto

Stopa nezaposlenosti za muškarce bila je 15,6 posto, a za žene 26,3 posto...

EKONOMIJA 22.09.2021, 16:41
U FBiH 1,85 miliona radno sposobnog stanovništva: Ekonomski aktivno 46,7 posto
© PUFBiH

U drugom kvartalu 2021.godine u FBiH bilo je 1.856.000 radno sposobnog stanovništva od kojih je 867.000 ekonomski aktivno ili 46,7 posto, a 990.000 osoba izvan radne snage ili 53,3 posto.

Od ukupnog radno sposobnog stanovništva 696.000 je bilo zaposleno ili 37,5 posto, a 170.000 nezaposleno ili 9,2 posto, pokazuju rezultati Ankete o radnoj snazi za II kvartal 2021. godine koje je objavio Federalni zavod za statistiku. 

Broj zaposlenih u odnosu na prvi kvartal je povećan za 2,5 posto, a broj nezaposlenih je smanjen za 5,0 posto.

Ukupan broj aktivnog stanovništva se povećao u odnosu na prvi kvartal za 1,0 posto. Stopa zaposlenosti u drugom kvartalu u odnosu na prvi kvartal u 2021. godini povećana je za 0,9 procentnih poena, a stopa nezaposlenosti smanjena je za 1,1 procentni poen.

U strukturi aktivnog stanovništva, 541.000 su muškarci ili 62,4 posto, a 326.000 su žene ili 37,6 posto. U strukturi zaposlenih osoba 456.000 ili 65,5 posto su muškarci, dok su 240.000 ili 34,5 posto žene.

Od ukupnog broja nezaposlenih osoba, 85.000 ili 49,6 posto su muškarci, a 86.000 ili 50,4 posto su žene.

U drugom kvartalu 2021. godine stopa aktivnosti bila je 46,7 posto, stopa zaposlenosti 37,5 posto i stopa nezaposlenosti 19,7 posto.

Posmatrano prema spolu, skoro dva puta je više aktivnih muškaraca u odnosu na broj aktivnih žena. Stopa aktivnosti muškaraca bila je 59,8 posto, dok je stopa aktivnosti žena 34,2 posto.

Isto se odnosi i na stopu zaposlenosti koja je za muškarce bila 50,4 posto, a za žene 25,2 posto.

Stopa nezaposlenosti za muškarce bila je 15,6 posto, a za žene 26,3 posto, piše Fena. 

komentari (0)