Ulaganje u javno-privatno partnerstvo je investicija u budućnost države

U sklopu drugog dana 11. Sarajevo Business Foruma održan je poslovni razgovor sa predstavnicima iz Malezije.

EKONOMIJA 13.05.2022, 09:07
Ulaganje u javno-privatno partnerstvo je investicija u budućnost države
© SBF/BBI

U sklopu drugog dana 11. Sarajevo Business Foruma održan je poslovni razgovor sa predstavnicima iz Malezije. Razgovor su vodili: Noor Azmi Mat Said, generalni direktor nevladie organizacije Human Life Advancement Foundation, Wan Muhammed Zainal Wan Yahya, zamjenik generalnog direktora Malezijskog udruženja franšiza, Mohd Akil Bin Mohd Yusof, član upravnog odbora Islamic Tourism Centre Malezija, Dženan Mujezinović, menadžer marketinga i distribucije u BIMAL grupi, Eldina Muftić, menadžer razvoja poljoprivrednog i opskrbnog lanca u Zeraa Agricultute and Investment.

Govornici su istakli važnosti saradnje između Malezije i Bosne i Hercegovine u svim oblastima, sa akcentom na oblasti edukacije i nauke, uspostavljanju i povezivanju turističke industrije u Bosni i Hercegovini, te važnost komunikacije turističkog sektora sa svim sudionicima na održivom i konkurentnom tržištu. Azra Čolić, voditeljica sektora VIP Club BBI banke i Wan Muhammed Zainal Wan Yahya, zamjenik generalnog direktora Malezijskog udruženja franšiza potpisali su memorandum o saradnji na polju poslovanja i uzajamne podrške.

Uloga javno-privatnog partnerstva i transfer znanja u privatnom i javnom sektoru bila je tema trećeg panela drugog dana 11. Sarajevo Business Foruma. Među panelistima su govorili Manuela Naessl, šefica ureda za BiH u Evropskoj banci za obnovu i razvoj (EBRD), Sven Petke, šef kancelarije Konrad - Adenauer - Fondacije (KAS), Ana Lucia Lind, međunarodna bankarka, financijska savjetnica i investitor, Dr. Kemal Aydin, predsjednik Znanstvenog odbora Svjetskoj samita o starenju i Svjetskog kongresa o starenju, NJ.E. Olav Reinersten, ambasador Norveške u Bosni i Hercegovini, Dadan Irawan Sarpingi, predsjednik 4848, Group s raznim poslovima u Jakarti, Bangkoku, Singapuru, Bostonu i Džedi i Dado Durić, direktor operacija u firmi APS Facade

Šefica ureda EBRD-a u BiH Manuela Nessl je rekla kako se prilike vide u svim industrijskim sektorima u Bosni i Hercegovini. EBRD kao najveći međunarodni finansijski investitor u BiH i regionu pomaže uspostavljanju javno-privatnog sektorima. Najveći potencijali za uspostavljanje javno-privatnog partnerstva se vidi u sektoru energije i zdravstvu gdje i dalje dominiraju državne kompanije.

Mr. Sven Petke, šef kancelarije Konrad - Adenauer – Fondacije je rekao kako je javno-privatno partnerstvo alternativa nabavkama u infrastrukturi, jer kreira neprofitne projekte i minimizira troškove pri kreiranju infrastrukture.

„Privatno-javno partnerstvo treba biti opcija u pravljenju infrastrukturnih projekata i ovo je dobar način da se omoguće neophodne investicije od strane opština i države.“, rekao je Petke.

Gđa Ana Lucia Lind, međunarodna financijska savjetnica, je kroz svoje iskustvo uvidjela kako je ulaganje vlada u javno-privatno partnerstvo ustvari investicija u budućnost države.

„Isti modeli privatno-javnog partnerstva su primjenjivi u svim vladama i zemljama u svijetu, te je ovo model koji primjenjiv na svaki element razvoja države.“, rekla je Lucia Lind.

NJ.E. Olav Reinersten, ambasador Norveške u Bosni i Hercegovini je govorio o ideji uspostavljanja poslovnog udruženja BiH i Norveške.

„Postoji puno prostora za investicije i trgovinsku razmjenu, posebno u industrije obnovljive energije, turizam, metalne, ali i druge tradicionalne industrije.“, naglasio je Reinerster.

Dadan Irawan Sarpingi, predsjednik 4848, Group Indonezija je rekao kako je jedan od modela za preživljavanje biznisa upravo poslovno-javno partnerstvo, ali kako saradnja između vlade i privatnog sektora mora biti postavljena na „win-win temeljima“.

„Tokom pandemije jedini biznisi koji su opstali u Indoneziji su bili organizovani kroz privatno-javno partnerstvo. Ovo je novi ekonomski model nakon pandemije koji se potencira, te je potrebno da se uredi kroz ekonomske reforme i „probiznis“ orijentaciju.“, rekao je Sarpingi.

Predsjednik Znanstvenog odbora Svjetskoj samita o starenju i Svjetskog kongresa o starenju Dr. Kemal Aydin spomenuo je globalni zdravstveni problem, a riječ je o zanemarivanju starije populacije u cijelom svijetu. Kao rješenje vidi učešće javno-privatnih partnerstava koji će se baviti ovim problemom.

Gosp. Dado Durić, direktor operacija u firmi APS Facade rekao je kako je saradnje privatno-javnog partnerstva u Velikoj Britaniji je na visokom nivou.

„I privatni sektor i vlada prate principe i pravila, te na taj način i operativna i finansijska strana jako dobro funkcionišu za obje strane.“, rekao je Durić.

komentari (0)