Objavljen tekst Aneksa implementacije Sporazuma o putu normalizacije odnosa između Kosova i Srbije

Kosovo i Srbija priznaju da svako nepoštovanje svojih obaveza iz Sporazuma, ovog Aneksa ili prethodnih sporazuma o dijalogu može imati direktne negativne posljedice po njihove procese pristupanja EU i finansijsku pomoć koju dobijaju od EU

Region 19.03.2023, 19:09 23.03.2023, 13:34
Objavljen tekst Aneksa implementacije Sporazuma o putu normalizacije odnosa između Kosova i Srbije
© AA

Europska unija je na svojoj internet stranici objavila tekst Aneksa implementacije Sporazuma o putu normalizacije odnosa između Kosova i Srbije, koji su u subotu u Ohridu dogovorili premijer Kosova Albin Kurti i predsJednik Srbije Aleksandar Vučić, posredstvom EU. 

Kako se navodi u tekstu "Kosovo i Srbija se u potpunosti obavezuju da će poštovati sve članove Sporazuma i ovog Aneksa i sprovesti sve svoje obaveze koje proizilaze iz Sporazuma i ovog Aneksa ekspeditivno i u dobroj vjeri".

"Strane primjećuju da će Sporazum i Aneks za implementaciju postati sastavni dijelovi odgovarajućih procesa pridruživanja Kosova i Srbije EU. Strane primjećuju da će fasilitator EU odmah nakon usvajanja Sporazuma i ovog Aneksa započeti proces izmjene mjerila za Poglavlje 35 za Srbiju kako bi se odrazile nove obaveze Srbije koje proističu iz Sporazuma i ovog Aneksa. Dnevni red Kosovske Specijalne grupe za normalizaciju će podjednako odražavati nove obaveze Kosova koje proizilaze iz Sporazuma i ovog Aneksa", stoji u dogovorenom Aneksu.

Strane su saglasne da hitno prihvate Deklaraciju o nestalim licima, kako je dogovorena u okviru Dijaloga uz podršku EU.

Da bi implementiralo član 7, Kosovo odmah pokreće pregovore u okviru Dijaloga uz posredovanje EU o uspostavljanju specifičnih aranžmana i garancija za obezbjeđivanje odgovarajućeg nivoa samoupravljanja za srpsku zajednicu na Kosovu, u skladu s relevantnim prethodnim sporazumima o dijalogu koje je odredio facilitator EU.

Strane su saglasne da u roku od 30 dana uspostave Zajednički komitet za praćenje, kojim predsjedava EU. Sprovođenje svih odredbi će biti obezbjeđeno i nadgledano od strane Zajedničkog odbora za praćenje.

Da bi se primjenio član 9, EU će organizovati donatorsku konferenciju u roku od 150 dana kako bi se uspostavio investicioni i finansijski paket pomoći za Kosovo i Srbiju. Isplata neće biti izvršena prije nego što EU utvrdi da su sve odredbe Sporazuma u ​​potpunosti sprovedene.

Kosovo i Srbija se slažu da će se svi članovi sprovoditi nezavisno jedan od drugog. Redoslijed stavova ovog Aneksa ne dovodi u pitanje redoslijed njihovog sprovođenja.

Kosovo i Srbija se slažu da neće blokirati primjenu nijednog člana.

Sve rasprave u vezi s implementacijom Sporazuma odvijat će se u okviru Dijaloga koji vodi EU.

Kosovo i Srbija priznaju da svako nepoštovanje svojih obaveza iz Sporazuma, ovog Aneksa ili prethodnih sporazuma o dijalogu može imati direktne negativne posljedice po njihove procese pristupanja EU i finansijsku pomoć koju dobijaju od EU.

Ovaj Aneks čini sastavni dio Sporazuma s kojim su se strane saglasili na sastanku u Briselu, 27.februara.

komentari (0)