OS BiH na međunarodnoj vježbi u Sloveniji

VIJESTI 22.09.2021, 13:39 22.09.2021, 14:54
OS BiH na međunarodnoj vježbi u Sloveniji
© AA

Oružane snage Bosne i Hercegovine, u okviru Balkanskih medicinskih snaga, ovog tjedna aktivno sudjeluju na međunarodnoj vježbi upravljanja posljedicama „Sjeverna Makedonija 2021“, koja se odvija u Ohridu, u nadležnosti NATO-ovog Euroatlantskog središta za koordinaciju odgovora na prirodne nepogode (NATO EADRCC).

Balkanske medicinske snage dio su regionalnog projekta Republike Albanije, BiH, Crne Gore, Sjeverne Makedonije, Republike Srbije i Republike Slovenije, a na vježbi u Sjevernoj Makedoniji od 20. do 23. rujna 2021. godine, sudjeluje devet pripadnika saniteta OS BiH, saopćeno je iz OS BiH.

Među sudionicima vježbe je 15 drugih zemalja, članica NATO-a i programa Partnerstva za mir (PfP), kao i međunarodne organizacije poput Središta izvrsnosti za upravljanje krizama i reagiranje na katastrofe (CMDR CoE), Organizacija za europsku sigurnost i suradnju (OESS), Multinacionalna brigada mirovnih snaga Jugoistočne Europe (SEEBRIG) i Inicijativa za spremnost i prevenciju katastrofa za jugoistočnu Europu (DPPI SEE), koje svojim kapacitetima pokazuju spremnost za upravljanje posljedicama izazvanim prirodnim katastrofama, javlja AA.

Glavni ciljevi BMTF-a na vježbi “Sjeverna Makedonija 2021” su provjeriti spremnost i sposobnost djelovanja u slučaju prirodne katastrofe, sukladno svojom definiranom misijom i zadaćama, uvježbavanje postupaka u slučajevima masovnih žrtava (MASCAL) te testirati učinkovitost upravljanja informacijama u tim aktivnostima, izgraditi učinkovite medicinske timove u okviru BMTF-a te ojačati suradnju s civilnim institucijama odgovornim za upravljanje odgovorima na katastrofe u Sjevernoj Makedoniji.

komentari (0)