EU je od rata u Bosnu i Hercegovinu uložila 3,5 milijardi eura

Sa ukupnim obimom trgovine od 9,6 milijardi eura, u kojem BiH izvozi 72 posto svojih proizvoda, a uvozi 61 posto u 2020. godini,  zemlje Europske unije postale su najveći trgovinski partneri...

EKONOMIJA 04.10.2021, 15:47 04.10.2021, 15:52
EU je od rata u Bosnu i Hercegovinu uložila 3,5 milijardi eura

Evropska unija, najveći finansijski donator Bosne i Hercegovine, od 1996. godine uložila je u BiH više od 3,5 milijardi eura u okviru poslijeratne obnove i različitih projekata.  Prema podacima Delegacije Europske komisije u BiH, EU je ulagala u nekoliko ključnih područja u BiH, od sredstava za podršku deminiranja i reforme javne uprave, pa do vladavine prava i jačanja održivog gospodarstva i poljoprivrede prekograničnoj saradnji.

Sa ukupnim obimom trgovine od 9,6 milijardi eura, u kojem BiH izvozi 72 posto svojih proizvoda, a uvozi 61 posto u 2020. godini, dok su zemlje Europske unije postale su najveći trgovinski partneri.

Više od 12.000 učenika, nastavnika i profesora sudjelovalo je u programima razmjene od 2014. do 2020. godine. U istom razdoblju osigurano je približno 530 miliona eura za podršku ključnim sektorima u BiH. EU je Bosni i Hercegovini u razdoblju od 2014. Do 2020. Godine osigurala više od 35 miliona eura za potporu razvoju civilnog društva.

Prema informacijama Delegacije EU u BiH, trenutno se provodi više od 200 ugovora u raznim sektorima. Samo u razdoblju od 2007. do 2012. godine EU je provela više od 350 projekata u BiH. EU pruža i finansijsku pomoć BiH putem IPA fondova od 2007. godine. Ukupna vrijednost finansijske pomoži EU Bosni i Hercegovini tokom prvog proračunskog razdoblja od 2007. do 2013. godine iznosi oko 594 miliona eura, piše AA. 

komentari (0)