Kosovo: Prvi sastanak Koordinacione grupe za članstvo Kosova u Vijeću Evrope

Kosovo je 12. maja 2022. započelo proces učlanjenja u Vijeće Evrope predajom aplikacije u sjedištu te organizacije u Strazburu.

Region 21.07.2023, 11:41 21.07.2023, 11:57
Kosovo: Prvi sastanak Koordinacione grupe za članstvo Kosova u Vijeću Evrope
© AA

Premijer Kosova Albin Kurti i ministrica vanjskih poslova i dijaspore Donika Gervalla učestvovali su na prvom sastanku Koordinacione grupe za članstvo Republike Kosovo u Vijeću Evrope. 

Otvarajući sastanak, Kurti je kazao da je Republici Kosovo kao zemlji izgrađenoj na vrijednostima Vijeća Evrope, s Ustavom koji obuhvata najvažnije instrumente za zaštitu ljudskih prava i prava manjinskih zajednica, mjesto u toj organizaciji.

- Članstvo u Vijeću Evrope omugućava pristup Evropskom sudu za ljudska prava i drugim zaštitnim mehanizmima Vijeća Evrope. To još više jača zaštitu prava naših građana, bez etničke razlike. Dobra vladavina i demokratski napredak, vrijednovani u izveštajima mnogih međunarodnih organizacija, a posebno vladavina prava, otvorili su put našem učlanjenju u ovu organizaciju, kazao je Kurti.

Premijer je podsjetio da je 24. aprila ove godine Ministarski komitet Vijeća Evrope odlučio u korist zahteva Kosova za članstvo, čime je uspješno završena prva faza tog procesa.

Kurti je kazao da je sada proces prešao na Parlamentarnu Skupštinu Saveta Evrope koja će dati svoje mišljenje pa se može reći da je započeta suštinska etapa procesa. Dodao je da će zato Koordinaciona grupa imati jako važnu ulogu na povećanju saradnje i unutrašnje koordinacije.

Šefica kosovske diplomatije Gervalla zahvalila se svom zamjeniku Kreshniku Ahmetiju na lobiranju za članstvo Kosova u Vijeću Evrope tokom prve faze procesa, koji će rukovoditi i Koordinacionom grupom.

- Kao najdemokratičnija zemlja u regionu, kao zemlja koja je primjer predstavljanja vrijednosti na kojima se zasniva Vijeće Evrope, Kosovo je 'jučer' trebalo da bude učlanjeno u Vijeće Evrope, čak mnogo godina ranije, kazala je Gervalla.

Nakon uvodnih izlaganja Koordinaciona grupa je nastavila rad iza zatvorenih vrata.

Kosovo je 12. maja 2022. započelo proces učlanjenja u Vijeće Evrope predajom aplikacije u sjedištu te organizacije u Strazburu.

Za prijem u članstvo Vijeća Evrope potrebna je dvotrećinska većina glasova zemalja članica. Obzirom da se Rusija prošle godine povukla kako bi izbjegla izbacivanje iz te međunarodne organizacije, nakon što je vojno napala Ukrajinu, Kosovo je odlučilo da aplicira za članstvo.

Iako Vijeće Evrope nije institucija Evropske unije, uobičajeno je da zemlje koje imaju aspiracije da se integrišu u EU, moraju prvo da pristupe ovoj organizaciji. U Vijeće Evrope učlanjeno je 46 zemalja s evropskog kontinenta, od koji je 27 i u članstvu Evropske unije.

komentari (0)