EU: Zeleno svjetlo za 14, 2 milijarde eura za zemlje Balkana

Posebna pažnja bit će posvećena naporima koji se odnose na temeljne reformske oblasti a istovremeno će se primjenjivati princip "fer udjela", što će osigurati da obim i intenzitet finansiranja ne uzima u obzir samo učinak korisnika, već i njihove stvarne potrebe i kapacitete.

VIJESTI 08.09.2021, 11:58
EU: Zeleno svjetlo za 14, 2 milijarde eura za zemlje Balkana
© AA

Članice Evropske unije odobrile su finansijsku pomoć, u sklopu IPA III projekta, za period 2021-2027; u iznosu od 14,2 milijarde eura za Bosnu i Hercegovinu, Albaniju, Crnu Goru, Kosovo, Sjevernu Makedoniju, Srbiju i Tursku. Novac je namijenjen za reformske procese ovih zemalja a kako je saopćeno iz Vijeća EU-a, "korisnici će biti podržani u provođenju neophodnih političkih, institucionalnih, pravnih, administrativnih, društvenih  iekonomskih reformi, kako bi se uskladili sa vrijednostima Unije i kako bi se postepeno prilagodili pravilima, standardima, politikama i praksi Unije".

Kako piše Tanjug, posebna pažnja bit će posvećena naporima koji se odnose na temeljne reformske oblasti a istovremeno će se primjenjivati princip "fer udjela", što će osigurati da obim i intenzitet finansiranja ne uzima u obzir samo učinak korisnika, već i njihove stvarne potrebe i kapacitete. Dodaje se i to da  paket podrške, koji se primjenjuje od 1. januara 2021. godine, prvi put biti podijeljen prema tematskih prioritetima, a ne prema pojedinačnim porebama zemalja. 

komentari (0)