Prema Globalnom indeksu organiziranog kriminala Kosovo na 78. a BiH na 49. mjestu u svijetu

Kosovo ima 5,19 poena i najbolje je plasirana zemlja od svih drugih zemalja Zapadnog Balkana...

VIJESTI 07.10.2021, 11:41
Prema Globalnom indeksu organiziranog kriminala Kosovo na 78. a BiH na 49. mjestu u svijetu
© Global Initiative

Prema Globalnom indeksu, kojeg je objavila Globalna inicijativa,  Kosovo je zemlja sa najmanje organiziranog kriminala i nalazi se na 78.mjestu u svijetu i na 12. U Evropi.

Indekst rangira stopu kriminala na skali od jedan do deset, pri čemu je deset najlošiji rezultat. Prema tim mjerenjima Kosovo ima 5,19 poena i najbolje je plasirana zemlja od svih drugih zemalja Zapadnog Balkana.

Prema tim podacima u Evropi na prvom, najlošijem mjestu, nalazi se Rusija, a na drugom Srbija. Crna Gora je na četvrtom mjestu, Bosna i Hercegovina na petom, Albanija na devetom a Sjeverna Makedonija na 11. mjestu.

Na svjetskoj listi Srbija je na 33. Mjestu, Crna Gora na 45. a Bosna i Hercegovina na 49; Albanija je na 61. a Sjeverna Makedonija na 74. Mjestu.

Najlošije je rangirana Demokratska Republika Kongo, zatim Kolumbija, Mjanmar, Meksiko i Nigerija a među deset najlošijih našli su se i Iran, Afganistan, Irak, Centralnoafrička Republuka i Honduras.

komentari (0)