Vlada FBiH dala saglasnost za povećanje veleprodajne cijene prirodnog gasa

EKONOMIJA 14.07.2022, 15:44 14.07.2022, 15:50
Vlada FBiH dala saglasnost za povećanje veleprodajne cijene prirodnog gasa
© AA

Na prijedlog Federalnog ministarstva trgovine Vlada Federacije BiH je donijela odluku kojom se daje saglasnost na veleprodajnu cijenu prirodnog gasa za distributivna privredna društva na području Federacije Bosne i Hercegovine, počevši od 1. jula ove godine, a koja iznosi 998 KM/1000 Sm³, odnosno 0,998 KM/Sm³, i prema važećim uslovima za Bosnu i Hercegovinu.

U ovu cijenu prirodnog gasa nije uračunat porez na dodanu vrijednost. Za realizaciju ove odluke zaduženi su Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije i Federalno ministarstvo trgovine, svako u okviru svoje nadležnosti.

Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u Službenim novinama FBiH.

U obrazloženju odluke, Federalno ministarstvo trgovine je navelo da je privredno društvo Energoinvest d.d. Sarajevo 12. jula ove godine uputilo zahtjev za promjenu veleprodajne cijene prirodnog gasa prema distributivnim kompanijama u Federaciji BiH, te dostavilo odluku direktora Energoinvesta o utvrđivanju prodajne cijene gasa za distributivne kompanije (povlaštene tarifne kupce). Na ovaj zahtjev svoje mišljenje dalo je i Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije 14. jula ove godine.

U zahtjevu Energoinvesta je navedeno da bi se nova veleprodajna cijena prirodnog gasa za distributivne kompanije (povlaštene tarifne kupce) sa dosadašnjih 809 KM/1.000 Sm³ (0,809KM/Sm³) trebala povećati na 998 KM/1000 Sm³ (0,998 KM/Sm³), s tim da u navedenu cijenu prirodnog gasa nije uračunat porez na dodatnu vrijednost. Nova prodajna cijena jedinstvena je za sve distributivne kompanije na području FBiH.

Također, u obrazloženju je istaknuto da je Energoinvest d.d Sarajevo u svom zahtjevu naveo da nova povećanja cijene gasa nije moguće pokriti iz postojeće tarife, te je hitno potrebna korekcija cijene u skladu sa dešavanjima na tržištu u cilju obezbjeđenja kontinuirane isporuke gasa.

Izvor: AA

komentari (0)