Bosna i Hercegovina i Albanija su zemlje sa najnižom kupovnom moći u regionu.

Među 37 zemalja uključenih u poređenje, država sa najvišim indeksom Pariteta kupovne moći po stanovniku prema BDP-u je Luksemburg sa 263, a najniži u Albaniji sa 30.

VIJESTI 16.12.2021, 12:25
Bosna i Hercegovina i Albanija su zemlje sa najnižom kupovnom moći u regionu.
© AA

Prema Paritetu kupovne moći za 2020. godinu, vrijednost indeksa bruto domaćeg proizvoda (BDP) po glavi stanovnika u Bosni i Hercegovini iznosila je 33. Jedina država u regionu iza Bosne i Hercegovine bila je Albanija.

Prema Paritetu kupovne moći koji je objavio Evropski statistički ured (Eurostat), indeks bruto domaćeg proizvoda po glavi stanovnika u 27 zemalja Evropske unije u prosjeku je iznosio 100 prema rezultatima iz 2020. godine, dok je ova vrijednost u Bosni i Hercegovini 33, u Srbiji 43, u Albaniji 30, u Sjevernoj Makedoniji 38, u Crnoj Gori 45, u Hrvatskoj 64 i u Sloveniji 89. Podaci o Kosovu nisu objavljeni a  vrijednost BDP indeksa Turske bila je 62.

Uporedni podaci obuhvataju 27 zemalja članica Evropske unije (EU), tri zemlje Evropskog sporazuma za slobodnu trgovinu (EFTA), Švicarska, Island i Norveška, pet zemalja kandidata: Turska, Sjeverna Makedonija, Crna Gora, Srbija i Albanija, jedna zemlja potencijalnog kandidata  Bosna i Hercegovina te Velika Britanija.

Među 37 zemalja uključenih u poređenje, država sa najvišim indeksom Pariteta kupovne moći po stanovniku prema BDP-u je Luksemburg sa 263, a najniži u Albaniji sa 30.

Među članicama Evropske unije zemlje s najnižim životnim standardom bile su Hrvatska i Bugarska

komentari (0)